Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Sĩ Hồng Nam (2016)

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ), phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành, để từ đó đưa ra định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng QSDĐ ở nước ta hiện nay.

 • 1999


 • Nguyễn Văn Luyện (1999)

 • Electronic Resources; Giới thiệu Luật dân sự, Luật kinh tế và Luật thương mại Việt Nam đều điều chỉnh các quan hệ tài sản giữa tổ chức với tổ chức, tổ chức với cá nhân và giữa cá nhân với nhau. Trình bày một số nguyên tắc chung trong quan hệ pháp luật của 3 nghành Luật dân sự, Luật kinh tế và Luật thương mại. Phân tích những điểm còn bất cập trong những quy định của pháp luật Việt Nam ...

 • Tạp chí


 • Trần Hữu Tráng (2004)

 • Phòng chống tội phạm luôn là nhiệm vụ trọng tâm của nước ta trong bất kì giai đoạn nào của tiến trình lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, phòng chống tội phạm cần đặc biệt chú trọng bởi dưới tác động của kinh tế thị trường, diễn biến của tình hình tội phạm nước ta thời gian gần đây là vô cùng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Bài viết đưa ra các biện pháp phòng chống tội phạm tr...

 • Luận án


 • Đoàn Thị Hải Yến;  Advisor:Nguyễn Văn Tuyến, Võ Đình Toàn (-)

 • Luận án phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Các quy định về chủ thể tham gia quan hệ đầu tư này, các quy định về hợp đồng đầu tư, các quy định pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư PPP, các quy định về giải quyết tranh chấp. Trong tương quan so sánh với pháp luật&...