Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thế Phương (2015)

 • Biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên... đang ảnh hưởng tới sự ổn định môi trường sống của loài người, khiến các quốc gia phải nghĩ tới việc phát triển bền vững. Trước xu hướng phát triển bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, Việt Nam đang triển khai Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh với nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

 • Bài trích


 • Authors: Hồ Phước Thành (2015)

 • Trong nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế tỉnh Gia Lai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh (GRDP giá so sánh 2010) bình quân hàng năm tăng 7,05%; quy mô nền kinh tế năm 2015 gấp 2,04 lần so với năm 2010, GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 35 triệu đồng, bằng 71,3% so với bình quân chung của cả nước. Đó là tiền đề để Gia Lai thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh phát triển bền vững khu vực Bắc Tây Nguyên trong giai đoạn 2016-2020.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Bài viết trình bày về: (i) Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam từ năm 2020 đến nay; (ii) Động lực và dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023–2024; (iii) Kiểm soát lạm phát giúp ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững; (iv) Dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030; (v) Nhận định về động lực tăng trưởng đến năm 2025 và năm 2030; và (vi) Một số kiến nghị.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Bài viết nêu bài học của Nhật Bản, của Việt Nam trong việc sử dụng nguồn lực con người và quy hoạch đô thị để tăng trưởng kinh tế từ đó đưa ra kiến nghị: (i) Cần khẩn trương sơ kết công tác dân số và điều chỉnh quyết liệt các giải pháp, chính sách về công tác dân số trong tình hình hiện nay, (ii) Cần giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan như Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin truyền thông nghiên cứu bổ sung mục tiêu quy hoạch đô thị, (iii) Cần đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo cán bộ, giáo dục học sinh, thanh niên về vai trò của gia đình và sinh con với phát triển bền vững của đất nước.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Bài viết phân tích sự cần thiết thành lập Hội đồng điều phối (HĐĐP) vùng; (ii) Những thay đổi về mô hình HĐĐP vùng ở Việt Nam thời gian qua; (iii) Sự khác biệt giữa HĐĐP vùng ở Việt Nam và bộ máy điều phối vùng ở một số nước trên thế giới và đưa ra một số gợi ý nhằm hoàn thiện mô hình HĐĐP vùng ở Việt Nam, đảm bảo mô hình HĐĐP vùng đảm đương được vai trò thúc đẩy liên kết và phát triển bền vững kinh tế vùng

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Bài viết phân tích và đưa ra các đề xuất nhằm khôi phục thị trường trái phiếu doanh nghiệp qua các giải pháp chính bao gồm: (i) Cải thiện minh bạch thông tin thị trường khôi phục niềm tin vào kênh đầu tư dài hạn; (ii) Rà soát và tháo gỡ những quy định về hạn chế đầu tư nhằm “tạo cầu”cho sản phẩm đầu tư trái phiếu; (iii) Đẩy mạnh kênh phát hành chào bán rộng rãi ra công chúng qua việc áp dụng phê duyệt nhanh dành cho các doanh nghiệp niêm yết và trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm cao; (iv) Tiếp tục hoàn thiện nền tảng cứng và mềm cho thị trường, bao gồm việc hình thành tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu;(v) Ban hành khung chính sách cho sản phẩm trái phiếu xanh nhằm tận dụng nguồn ...