Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Bài viết nói về xu hướng đầu tư nguồn lực cho tăng trưởng xanh, phục hồi xanh sau đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới; Sự lựa chọn mô hình tăng trưởng xanh để kiến tạo không gian tăng trưởng bền vững ở Việt Nam; Tăng trưởng xanh trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam; Cam kết phát thải bằng “0” của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26; đề xuất đẩy mạnh kiến tạo thể chế, chính sách cho tăng trưởng xanh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 ở Việt Nam

 • Bài trích


 •  (2020-04)

 • Bài viết trình bày kết quả đạt được cũng như một số hạn chế, khó khăn trong quá trình cơ cấu lại các ngành kỉnh tế ở tỉnh Hải Dương trong thời gian qua. Từ đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế ở tỉnh Hải Dương theo hướng bền vững trong thời gian tới.

 • Bài trích


 •  (2021-01-20)

 • Bài viết trình bày hiện trạng nghiên cứu và áp dụng kinh tế tuần hoàn trên thế giới và Việt Nam. Bên cạnh đó, thực tế việc áp dụng kinh tế tuần hoàn trong một số ngành công nghiệp như hóa chất, dệt may và khai thác mỏ cũng được đề cập. Tuy nhiên, ở nước ta, chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào áp dụng kinh tế tuần hoàn vào dây chuyền sản xuất, xử lý và tái chế chất thải. Điều này càng làm giới hạn sự phát triển của doanh nghiệp, hậu quả dẫn đến sự hạn chế tăng trưởng của nền kinh tế. Chính vì vậy, nghiên cứu và thúc đẩy việc áp dụng kinh tế tuần hoàn vào các ngành công nghiệp là rất cần thiết, giúp phát triển bền vững nền công nghiệp và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

 • Bài trích


 •  (2023-04)

 • Bài viết trình bày tổng quan về logistics xanh, nội dung phát triển Logistic xanh, giải pháp phát triển bền vững hệ thống logistics xanh ở Việt Nam, xây dựng hệ điều hành và giám sát logistics xanh

 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết tìm hiểu một số vấn đề về phát triển kinh tè tuần hoàn ở Việt Nam như khái niệm kinh tế tuần hoàn, tính tất yếu dịch chuyển kinh tế tuần hoàn, thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

 • Bài trích


 •  (2020-05)

 • Bài viết tổng hợp nhiều quan điểm nhìn nhận và phân tích sự giống và khác nhau giữa các thuật ngữ tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Kết quả cho thấy rằng các khái niệm này có nội hàm khác nhau và không nên dùng thay thế cho nhau. Từ đó, bài viết đưa ra một cách hiểu rõ ràng về mối quan hệ giữa các thuật ngữ này và sự thống nhất chúng với phát triển bền vững.

 • Bài trích


 •  (2021-02)

 • Bài viết phân tích chặng đường, chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam và khẳng định con đường đi đến sự thịnh vượng chính là sự lựa chọn tăng trưởng xanh.