Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  • - (2023)

  • Bài viết nói về xu hướng đầu tư nguồn lực cho tăng trưởng xanh, phục hồi xanh sau đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới; Sự lựa chọn mô hình tăng trưởng xanh để kiến tạo không gian tăng trưởng bền vững ở Việt Nam; Tăng trưởng xanh trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam; Cam kết phát thải bằng “0” của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26; đề xuất đẩy mạnh kiến tạo thể&#x...