Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn (2016)

 • Bài viết đánh giá về mức độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, đồng thời đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và không còn phù hợp, do đó cần có giải pháp phù hợp, thiết thực hơn.

 • Bài trích


 • Ngô Thắng Lợi, Trần Thị Văn Hoa (2016)

 • Bài viết đi sâu phân tích các biểu hiện và nguyên nhân dẫn đến việc GDP sụt giảm tăng trưởng trong quý 1/2016 và đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện tốc độ tăng trưởng thời gian tới.

 • Bài trích


 • Trịnh Quang Anh, Nguyễn Văn Tiến (2016)

 • Thủ đô Hà Nội đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tình thân Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2016 rất đáng ghi nhận. Thủ đô tiếp tục thực hiện các giải pháp...

 • Luận án


 • Đỗ Đức Hiệp (2016)

 • Luận án nghiên cứu các mục tiêu trung gian gồm: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Thực trạng tăng trưởng kinh tế châu Phi; Đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những nguyên nhân, giải pháp; Dự báo triển vọng; Rút ra những kinh nghiệm thành công, thất bại của châu Phi mà Việt Nam cần và có thể tham khảo.

 • Luận án


 • Nguyễn Thế Khang (2017)

 • Mục tiêu chủ yếu của luận án là đánh giá tác động của các nguồn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu trên, luận án tập trung tìm lời giải đáp cho các câu hỏi nghiên cứu sau đây: Mức độ tác động của các nguồn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Tác động của các nguồn đầu tư ...