Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Hà Thị Dáng Hương (2021)

 • Bài viết phân tích sự phát triển ấn tượng trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là mức tăng trưởng dương 2,91% năm 2020 trong khi thế giới phải đối mặt với cuộc suy thoái toàn cầu chưa từng có tiền lệ do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng, bất cứ nền kinh tế nào trong đó cả Việt Nam đều phải đối mặt với những thách thức về môi trường và khí hậu khiến các nhà&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Công Thắng (2021-07)

 • Quan hệ tiêu thụ năng lượng - tăng trưởng kinh tế đang trở thành trọng tâm nghiên cứu nhưng sự ảnh hưởng của tiêu thụ năng lượng tới tảng trưởng tại các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á (ASEAN) vẫn chưa được quan tâm xứng đáng. Sử dụng dữ liệu bảng trong giai đoạn 1990-2019, nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu tác động của tiêu thụ năng lượng lên tăng trưởng kinh tế cho 9 quốc g...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Kim Tín, Nguyễn Công Thắng (2021-07)

 • Sự thịnh vượng của Khối Liên mirih Châu Âu (EU) đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong vài thập niên gần đây. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện để tìm hiểu động lực tăng trưởng tại EU nhưng tác động của tiêu thụ năng lượng tới tăng trưởng tại khu vực vẫn chưa được quan tâm xứng đáng. Để đạt được mục tiêu, nhóm tác giả đã sử dụng dữ liệu bảng 23 quốc gia ...

 • Bài trích


 • Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (2017)

 • Bài viết khẳng định Chính sách quốc gia về tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xanh hoá nền kinh tế. Đặc biệt, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã khẳng định: tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần qu...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Thái (2018)

 • Nền kinh tế Việt Nam đã đạt một số kết quả đáng khích lệ trong thời gian gần đây về giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh xuất khẩu và kiềm chế lạm phát. Năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đã có bước cải thiện rõ, tăng 5 bậc, đạt thứ hạng 55/137. Kinh tế đã có sự khôi phục rõ nét và sau một số năm, năm 2017, Việt Nam đã đạt và vượt&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thúy (2019-04-25)

 • Trong những năm đầu thế kỷ XXI, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng cả trong lĩnh vực thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đến nay còn khá khiêm tốn so với tiềm ...