Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Đức Thân (2015-03)

 • Sử dụng dữ liệu theo quý và phương pháp phân tích chuỗi thời gian, bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2012. Kết quả ước lượng cho thấy tăng cường xuất khẩu nói chung có ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, các thuộc tính phản ánh chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu có ...

 • Bài trích


 • Lê Mạnh Hùng (2021)

 • Bất bình đẳng và phân hóa giàu nghèo là một hiện tượng không thể tránh khỏi trong quá trình tăng trưởng và phát triển. Một mặt phân hóa giàu nghèo kích thích sự sáng tạo của con người, tạo ra sự cạnh tranh, qua đó sàng lọc và tuyển chọn những thành viên vượt trội, tạo động lực cho sự phát triển của mỗi cá nhân, cộng đồng cũng như từng ngành nghề, lĩnh vực hay địa phương. Dưới góc độ ki...

 • -


 • Phạm Hồng Hạnh, Phạm Thị Bắc Hà (-)

 • Bài viết phân tích vai trò của Liên hợp quốc đối với vấn đề phát triển bền vững, từ đó đánh giá thành tự và thách thức đặt ra đối với Liên hợp quốc trong lĩnh vực này trong tương lai

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Luận (2021-09)

 • Tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ quan trọng đã được Đảng, Nhà đặt ra và thực hiện từ nhiều năm qua. Nhiệm vụ này tiếp tục được triển khai quyết liệt trong giai đoạn tới. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là việc tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tồn tăng trưởng cần phải nhanh hơn và có sự bứt phá. Theo đó, cần xác định rõ&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Chiến Thắng, Lý Hoàng Mai (2021-09)

 • Bài viết phân tích những nỗ lực thực hiện tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam và đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những yếu tố làm hạn chế tính bao trùm trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Ba thách thức đối với tăng trưởng Việt Nam là: giảm nghèo diễn ra không đồng đều giữa các vùng miền và các nhóm đối tượng; bất bình đẳng thu nhập tăng lên ở khu vực nông thôn; nguồn ...