Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Ngô Thắng Lợi, Bùi Đức Tuân (2022-01-31)

 • Năm 2021 - năm thứ hai dưới ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ quan điểm “Zero Covid” đến quan điểm “bình thường mới” (sống chung với Covid), với sự chỉ đạo kịp thời của Quốc hội và Chính phủ, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc rõ nét vào những tháng cuối năm. Bài viết dựa trên các số liệu thống kê, có sự so sánh với năm 2020 và với các nước trên thế giới, đánh giá những&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Bích Lâm (2021-07-20)

 • Bài viết phân tích điểm khác biệt trong kiểm soát tốt lạm phát ở Việt Nam, áp lực lạm phát trong thời gian tới. Từ đó, nhận định tăng trưởng kinh tế ấn tượng, nhưng tiềm ẩn nhiều thách thức; lạm phát mục tiêu và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, nhấn mạnh Việt Nam nên linh hoạt lạm phát mục tiêu, rộng đường cho tăng trưởng kinh tế.

 • Bài trích


 • Đoàn Thị Cẩm Thư (2022-10)

 • Bài viết phân tích tài liệu để khái quát thực trạng phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam, tập trung hệ thống hóa kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế xanh tại Mỹ, Đan Mạch, Hàn Quốc và Singapore. Qua đó đưa ra một số bài học cho cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam

 • Bài trích


 • Đinh Hiền Minh (2008-02)

 • Bài viết phân tích nguyên nhân tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2007. Từ đó, gợi mở một số kiến nghị trong tương lai.