Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Ngô Anh Tín (2011)

 • Phân tích thực trạng và đánh giá thực nghiệm về tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2001-2014. Từ cơ sở phân tích thực trạng và bằng chứng thực nghiệm về tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế, luận án hướng đến phân tích thực trạng quy trình quản lý đầu tư công tại các tỉnh, thành vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2001...

 • Luận án


 • Đoàn Thị Nhiệm;  Advisor:Đào Hữu Hòa; Lê Dân (2018)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển NTTS ứng với điều kiện của Việt Nam và địa phương. Làm rõ thực trạng phát triển NTTS của tỉnh Phú Yên thời gian qua. Xác định các yếu tố môi trường ngành tác động đến sự phát triển NTTS. Tính toán mức độ ảnh hưởng các yếu tố môi trường ngành tác động đến phát triển NTTS của tỉnh Phú Yên. Xác định các yếu tố sản xuất ảnh ...

 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Trường;  Advisor:Lê Phan Thị Diệu Thảo (2018)

 • Nghiên cứu tác động và đo lường mức độ tác động của nợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu tác động của ngưỡng nợ nước ngoài và đo lường mức độ tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nợ nước ngoài để phát triển kinh tế Việt Nam.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNDP Việt Nam, Tổ chức lao động quốc tế; Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (2004-10)

 • Báo cáo tóm tắt kết quả của một số nghiên cứu chọn lọc về chủ đề tăng trưởng nhanh, bền vững và có lợi cho người nghèo ở Châu Á và ở Việt Nam. Đưa ra một số khuyến nghị về chính sách tài khóa có lợi cho người nghèo, hiệu quả cho đầu tư công, phát triển khu vực tư nhân bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải cách hành chính nhằm đạt được tăng trưởng nhanh, bền vững và ...

 • Luận án


 • Kethnalong Luandethmixay;  Advisor:Đào Thị Phương Liên; Mai Ngọc Anh (2018)

 • Luận giải cơ sở lý luận của việc gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội để làm rõ ý nghĩa khoa học, cách mạng và tiến bộ khoa học của Đảng và Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong việc gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội nhằm rút ra bài học t...

 • Thông tin chuyên đề


 • Nguyen Thi Minh (2009)

 • Nghiên cứu thực nghiệm về tác động của cấu trúc tuổi của dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy trong những năm gần đây, nhân khẩu học của Việt Nam đã thay đổi đáng kể với sự gia tăng lực lượng lao động cũng như tỷ lệ phụ thuộc giảm. Sự thay đổi này tạo cơ hội lớn cho nền kinh tế để tăng cường tăng trưởng kinh tế của mình trong ngắn hạn và t...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • VEPR (-)

 • Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh đã kết thúc với thắng lợi thuộc về phe ủng hộ rời bỏ EU. Chính phủ mới của thủ tướng Theresa May cũng đã xác nhận thời điểm khởi động Brexit là trước Quý 2/2017. Sự kiện này có tác động không nhỏ tới nền kinh tế Anh cũng như kinh tế thế giới toàn cầu. Với Việt Nam, Brexit sẽ không có nhiều tác động tới kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn, kh...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Quốc Hùng (2011)

 • Điểm lại những sự kiện kinh tế quan trọng của thế giới năm 2010. Trình bày về tổng quan kinh tế thế giới cùng những số liệu kinh tế liên quan sẽ để độc giả nắm bắt được về nền kinh tế toàn cầu trong năm qua, đồng thời giới thiệu sơ lược về bộ luật Dodd-Frank và bộ tiêu chuẩn Basel III, những qui định sẽ định hình hệ thống tài chính quốc tế trong vài năm tới. Bàn về viễn cảnh ...