Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Văn Hà (2011)

 • Nền kinh tế Việt Nam năm 2010 vẫn tiếp tục đà hồi phục của năm 2009 và có tốc độ tăng trưởng cao hơn năm trước. Nhưng mặt trái của chính sách kích cầu cũng đã dần bộc lộ khiến cho nền kinh tế đứng trước một số nguy cơ mất ổn định, như: lạm phát cao, thâm hụt thương mại lớn, thị trường tài chính tiền tệ diễn biến phức tạp. Bài viết tập trung phân tích những diễn biến kinh tế&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Kim Sa (2013)

 • Phân tích bối cảnh của nền kinh tế thế giới năm 2013 với những chỉ tiêu vĩ mô. Đi sâu vào phân tích những phản ứng chính sách của các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế được coi là trụ cột của nền kinh tế thế giới trong năm 2012. Những chính sách này không chỉ đơn thuần thuộc về năm 2012 mà còn là những nỗ lực để thoát ra khỏi tình trạng kinh tế trì trệ từ sau cuộc ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Đức Thành, Ngô Quốc Thái; Vũ Minh Long, Hoàng Thị Chinh Thon (2013)

 • Xem xét diễn biến kinh tế vĩ mô chung, sau đó lần lượt điểm lại diễn biến các thành phần của tổng cung và tổng cầu, các cân đối vĩ mô và các thị trường tài sản. Đưa ra những phân tích các chính sách vĩ mô trong năm 2012 và phần cuối cùng là kết luận.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Văn Hà (2010)

 • Tập trung phân tích chi tiết, làm rõ những diễn biến kinh tế - tài chính trong suốt năm 2009, nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về toàn bộ nền kinh tế, tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn theo từng chủ đề cụ thể

 • Bài trích


 • Lê Anh Vũ, Nguyễn Cao Đức; Lê Thị Thu Hiền (2017-07)

 • Phân tích xu hướng tiêu dùng của dân cư hiện nay và tác động của tiêu dùng dân cư đối với tăng trưởng kinh tế. Kết quả cho thấy, thu nhập của dân cư tăng cao là nguyên nhân thay đổi thói quen, thị hiếu, cơ cấu tiêu dùng của người dân và cũng gây ra những ảnh hưởng tới tổng cầu cũng như tổng sản phẩm quốc nội trong ngắn hạn.

 • Bài trích


 • Phạm Quang Tín (2017-8)

 • Bài viết phân tích chi tiết mức độ đóng góp của các nhóm ngành kinh tế vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam, so sánh hiệu quả sần xuất của từng nhóm ngành kinh tế để luận giải vai trò của từng nhóm ngành kinh tế trong tăng trưởng kinh tế; từ đó đề xuất một sô hàm ý chính sách trong việc định hướng phát triển các nhóm ngành kinh tế cho phù hợp với mức độ đóng góp đó.