Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hạnh Duyên (2016)

 • Bài viết nghiên cứu về sự hình thành và phát triển, Kiểm toán Nhà nước của Trung Quốc, thấy được nhiều kinh nghiệm về kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với các cán bộ quản lý nhà nước, nhằm tăng cường giám sát, nâng cao trình độ quản lý và phòng, chống tham những. Đây sẽ là những bài học quý giá cho Việt Nam.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Yin Hua Mai, Philip Adams; Peter Dixon, Jayant Menon (2010-11)

 • Trong bài báo này, các tác giả xem xét tác động mà sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc có thể có trên sự tăng trưởng và các điều khoản thương mại của các nước láng giềng. Sử dụng mô hình đa quốc gia, các tác giả thấy rằng sự hội tụ công nghệ của Trung Quốc làm tăng giá thế giới cho các sản phẩm khai thác và giảm giá cho các nhà sản xuất. Nhìn chung, hiệu ứng là tương ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Gemma Estrada, Donghyun Park; Innwon Park, Soonchan Park (2011-03)

 • Mở rộng thương mại với Bộ ba đại gia kinh tế của Đông Á - Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC), Nhật Bản và Hàn Quốc - cung cấp một nguồn tăng trưởng tiềm năng mới cho ASEAN trong giai đoạn khủng hoảng và hậu khủng hoảng. Trên thực tế, ASEAN đã tích cực theo đuổi tự do hóa thương mại với Bộ ba. Mục tiêu chính của bài viết này là đánh giá định tính và định lượng các hoán vị khác&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hasmik Hovhanesian, Heghine Manasyan (2014-01)

 • Bài viết phân tích tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) trong việc giúp các nước ký kết giành chiến thắng về mặt kinh tế và chính trị, nếu họ có các chính sách phát triển kinh tế mạnh. FTA hỗ trợ các nước chuyên về các lĩnh vực mà họ có lợi thế cạnh tranh trên thế giới, nhưng chưa phát triển năng lực xuất khẩu vì điều kiện thị trường thế giới không bình đẳng đối với&#...