Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Yu Sheng, Hsiao Chink Tang; Xinpeng Xu (2012-07)

 • Bài báo này sử dụng mô hình trọng lực mở rộng để làm sáng tỏ tác động của hiệp định thương mại tự do giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) về các dòng thương mại và các mô hình thương mại của các thành viên. Kết quả từ mô hình trọng lực mở rộng cho thấy rằng hiệp định thương mại tự do dẫn đến thương mại song phương cao hơn đáng...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hyun-Hoon Lee, Donghyun Park; Jing Wang (2011-09)

 • Mục tiêu chính của bài viết này là cung cấp một mô tả đầy đủ hơn về thương mại các bộ phận và linh kiện của Trung Quốc. Để làm như vậy, các tác giả tách riêng toàn bộ các luồng thương mại thành các bộ phận và thành phần và hàng hóa cuối cùng, và mô tả mô hình của các bộ phận và thành phần thương mại cho giai đoạn 1992-2009; kiểm tra các yếu tố quyết định của thương mại của&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hyun-Hoon Lee, Donghyun Park; Jing Wang (2011-09)

 • Mục tiêu chính của bài viết này là cung cấp một mô tả đầy đủ hơn về thương mại các bộ phận và linh kiện của Trung Quốc. Để làm như vậy, các tác giả tách riêng toàn bộ các luồng thương mại thành các bộ phận và thành phần và hàng hóa cuối cùng, và mô tả mô hình của các bộ phận và thành phần thương mại cho giai đoạn 1992-2009; kiểm tra các yếu tố quyết định của thương mại của&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Gemma Estrada, Donghyun Park; Innwon Park, Soonchan Park (2012-01)

 • Vai trò của Trung Quốc trong sự phục hồi của Đông Á từ cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu gần đây đã làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc như một động lực tăng trưởng cho khu vực. Từ quan điểm của Trung Quốc, có nhiều lợi ích tiềm năng từ việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước láng giềng, tạo thành một thị trường lớn và ph...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Faqin Lin, Hsiao Chink Tang; Lin Wang (2014-05)

 • Bài viết này định lượng khối lượng xuất khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sang các đối tác thương mại lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng đến các kiến nghị chống bán phá giá được đệ trình bởi các đối tác thương mại chống lại Trung Quốc. Nghiên cứu cho thấy rằng xuất khẩu tăng từ Trung Quốc dẫn đến việc tăng các kiến nghị chống bán phá giá chống lại Trung Quốc

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Faqin Lin, Hsiao Chink Tang (2013-04)

 • Bài viết này điều tra cách xuất khẩu ảnh hưởng đến đổi mới của các công ty. Tác giả đưa đổi mới vào mô hình không đồng nhất vững chắc với năng suất, trong đó cân bằng mô hình cho thấy rằng các nhà xuất khẩu đầu tư nhiều hơn vào đổi mới, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển (R&D), hơn các nhà không xuất khẩu. Sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp từ Trung Quốc, tác giả áp dụng...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Iwan J. Azis (2013-06)

 • Bài viết cho rằng, việc giảm tốc độ tăng trưởng ở Trung Quốc không thể tránh khỏi do đó nếu có thể có được hướng đi mới trong chính sách tài chính (về tỷ giá, dòng vốn, ngân hàng, thị trường vốn) sẽ không chỉ tốt cho chính Trung Quốc mà cả phần còn lại của châu Á. Điều này phù hợp với mức độ hội nhập và sự phụ thuộc lẫn nhau của châu Á. Nhưng do tính chất lan truyền tài chính...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Mi Lin, Yum K. Kwan (2013-11)

 • Bài viết này điều tra phạm vi địa lý của mức độ lan tỏa và khuếch tán công nghệ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Trung Quốc. Kết quả thực nghiệm của nhóm tác giả cho thấy sự hiện diện FDI (được xác định là tỷ lệ việc làm) ở một địa phương sẽ tạo ra những tác động tiêu cực và đáng kể đến hiệu suất năng suất của các công ty tư nhân trong nước ở cùng một địa điểm. Tuy&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Ganeshan Wignaraja (2011-06)

 • Bài viết này phân tích mối liên hệ giữa chính sách thương mại và xuất khẩu thông qua phân tích so sánh của các đại gia châu Á - Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và Ấn Độ. Trong khi Trung Quốc đã tăng trước Ấn Độ để thống trị xuất khẩu sản xuất trên thế giới, Ấn Độ đã giành được khả năng cạnh tranh trong các dịch vụ chuyên sâu về kỹ năng. Điều kiện ban đầu thuận lợi như thị&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • David Dapice (2005)

 • Những chính sách nào là thích hợp để thúc đẩy việc phổ biến nhanh chóng các công nghệ internet quan trọng này? Để đưa ra câu trả lời, bài viết nghiên cứu này phân tích kinh nghiệm ở 3 quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam và Ukraine.