Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2013-04)

 • Bài viết này điều tra cách xuất khẩu ảnh hưởng đến đổi mới của các công ty. Tác giả đưa đổi mới vào mô hình không đồng nhất vững chắc với năng suất, trong đó cân bằng mô hình cho thấy rằng các nhà xuất khẩu đầu tư nhiều hơn vào đổi mới, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển (R&D), hơn các nhà không xuất khẩu. Sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp từ Trung Quốc, tác giả áp dụng phương pháp ước tính năng suất của công ty và phương pháp tính toán kinh tế của Levinsohn và Petrin (2003) để kiểm soát tính đồng nhất. Kết quả cho thấy, trung bình, đối lập với các nhà không xuất khẩu, các nhà xuất khẩu tăng cường R&D của họ lên hơn 5%, tăng chi phí R&D lên hơn 33% và có khả năng tham gia vào h...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2011-09)

 • Mục tiêu chính của bài viết này là cung cấp một mô tả đầy đủ hơn về thương mại các bộ phận và linh kiện của Trung Quốc. Để làm như vậy, các tác giả tách riêng toàn bộ các luồng thương mại thành các bộ phận và thành phần và hàng hóa cuối cùng, và mô tả mô hình của các bộ phận và thành phần thương mại cho giai đoạn 1992-2009; kiểm tra các yếu tố quyết định của thương mại của Trung Quốc trong các bộ phận và thành phần. Các tác giả chỉ ra rằng tỷ lệ phần trăm và các thành phần giao dịch trong tổng giao dịch của Trung Quốc đã tăng nhanh chóng.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2013-11)

 • Bài viết này điều tra phạm vi địa lý của mức độ lan tỏa và khuếch tán công nghệ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Trung Quốc. Kết quả thực nghiệm của nhóm tác giả cho thấy sự hiện diện FDI (được xác định là tỷ lệ việc làm) ở một địa phương sẽ tạo ra những tác động tiêu cực và đáng kể đến hiệu suất năng suất của các công ty tư nhân trong nước ở cùng một địa điểm. Tuy nhiên, các tác động lan tràn trong vùng phủ định này được phát hiện là bị ràng buộc cục bộ. Các công ty tư nhân trong nước được hưởng các hoạt động lan truyền FDI tích cực thông qua việc phổ biến công nghệ liên vùng thông qua các kênh thị trường lao động. Về lâu dài, các tác động lan tỏa liên vùng tích cực lớn hơn các tá...

 • Tài liệu dịch


 •  (2015)

 • Trong quá trình hơn 30 năm cải cách mở cửa ở Trung Quốc, trong bối cảnh thu nhập của người dân tăng trưởng đáng kể, thì khoảng cách thu nhập dân cư cũng ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng này xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Đồng thời, chênh lệch thu nhập quá lớn cũng kéo theo một loạt hậu quả; đem đến cho sự phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai một thách thức nghiêm trọng. Tăng trưởng kinh tế cân đối và mang tính toàn diện, không chỉ là định hướng đúng đắn của xã hội công bằng mà còn là yếu tố tất yếu cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định xã hội

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2014-01)

 • Bài viết phân tích tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) trong việc giúp các nước ký kết giành chiến thắng về mặt kinh tế và chính trị, nếu họ có các chính sách phát triển kinh tế mạnh. FTA hỗ trợ các nước chuyên về các lĩnh vực mà họ có lợi thế cạnh tranh trên thế giới, nhưng chưa phát triển năng lực xuất khẩu vì điều kiện thị trường thế giới không bình đẳng đối với các công ty mới khởi nghiệp trong các lĩnh vực này. Đánh giá được thực hiện trong tài liệu nghiên cứu này là một FTA giữa Armenia, Azerbaijan, Georgia và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ có kết quả kinh tế và chính trị tích cực.

 • Luận án


 •  (2016)

 • Luận án dựa trên một số vấn đề lý luận như đưa ra khái niệm về thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế và giới thiệu một số lý thuyết về quan hệ thương mại quốc tế nhằm luận giải các cơ sở thực tiễn cho sự phát triển quan hệ thương mại ASEAN. Phân tích thực trạng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc qua các giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2014, đặc biệt đi sâu vào phân tích giai đoạn 2001-2010 dựa trên 4 nội dung cơ bản là quan hệ thương mại hàng hóa, quan hệ thương mại dịch vụ, quan hệ thương mại biên giới và quan hệ đầu tư, từ đó đưa ra các đánh giá về mối quan hệ này. Đồng thời làm rõ Trung Quốc có thay đổi/ đã thay đổi cách ứng xử của họ đối với ASEAN như thế nào khi trở th...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2010-11)

 • Trong bài báo này, các tác giả xem xét tác động mà sự trỗi dậy của nền kinh tế Trung Quốc có thể có trên sự tăng trưởng và các điều khoản thương mại của các nước láng giềng. Sử dụng mô hình đa quốc gia, các tác giả thấy rằng sự hội tụ công nghệ của Trung Quốc làm tăng giá thế giới cho các sản phẩm khai thác và giảm giá cho các nhà sản xuất. Nhìn chung, hiệu ứng là tương đối nhỏ, tuy nhiên dù nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy sẽ có tác động tích cực đến khu vực, nhưng nó không có khả năng tạo ra một lối vào ấn tượng.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2011-03)

 • Mở rộng thương mại với Bộ ba đại gia kinh tế của Đông Á - Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC), Nhật Bản và Hàn Quốc - cung cấp một nguồn tăng trưởng tiềm năng mới cho ASEAN trong giai đoạn khủng hoảng và hậu khủng hoảng. Trên thực tế, ASEAN đã tích cực theo đuổi tự do hóa thương mại với Bộ ba. Mục tiêu chính của bài viết này là đánh giá định tính và định lượng các hoán vị khác nhau của các hiệp định thương mại tự do (FTA) của ASEAN với Bộ ba (ví dụ, ASEAN – Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Hàn Quốc và ASEAN + 3). Phân tích định tính dựa trên lý thuyết hội nhập kinh tế, và phân tích định lượng dựa trên mô hình CGE. Hai loại phân tích đều gợi ý rằng một FTA ASEAN + 3 sẽ mang lại nhữn...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2012-01)

 • Vai trò của Trung Quốc trong sự phục hồi của Đông Á từ cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu gần đây đã làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc như một động lực tăng trưởng cho khu vực. Từ quan điểm của Trung Quốc, có nhiều lợi ích tiềm năng từ việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước láng giềng, tạo thành một thị trường lớn và phát triển nhanh. Trong bài báo này, các tác giả đánh giá định tính và định lượng bốn hoán vị chính của FTA của Trung Quốc với các nền kinh tế chính của khu vực: Trung Quốc- ASEAN, Trung Quốc - Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và ASEAN + 3. Bài viết so sánh ảnh hưởng của FTA đối với sản lượng và phúc lợi của Trung Quố...