Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Quách Anh Tuấn, Đặng Xuân Phi (2016)

 • Từ lâu, câu ca "Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba" đã in sâu vào tâm thức mỗi người dân đất Việt và đã trở thành nét đẹp độc đáo trong văn hóa người Việt. Tuy nhiên, việc làm thế nào để tăng lượng khách du lịch tới đây cũng đang là vấn đề còn phải tiếp tục tìm câu trả lời.

 • Bài trích


 • Hoàng Thu Ba, Nguyễn Thị Phương Lý (2016)

 • Bài viết bàn về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại và hạn chế trong việc trợ giúp của nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà nước cần phải tiếp tục trợ giúp doanh nghiệp này

 • Bài trích


 • Phạm Hùng Cường, Võ Hoàng Nhân (2016)

 • Bài viết xác định sự ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam và đề ra các gợi ý chính sách nhằm làm giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tác giả đã chứng minh được là có sự tồn tại và ảnh hưởng của độ mở cửa kinh tế, FDI, GDP và tốc độ tăng dân số đến tỷ lệ thất nghiệp.

 • Luận án


 • Dương Văn Thăng (2017)

 • Hiến pháp năm 2013 đã xác định một cách rõ ràng chức năng thực hiện quyền tư pháp và nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của hệ thống Tòa án nhân dân. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ đó đòi hỏi Tòa án phải có sự chuyển mì...

 • Luận án


 • Ngô Thị Kim Hòa (2017)

 • Để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD), bất kể doanh nghiệp (DN) thuộc lĩnh vực và loại hình kinh doanh nào cũng cần phải có một lượng vốn kinh doanh (VKD) nhất định. VKD của DN thường xuyên vận động và chuyển hóa từ hình thái ban đầu là tiền sang hình thái hiện vật và trở về hình thái ban đầu là tiền. Mỗi DN thuộc lĩnh vực kinh khác nhau, có những đặc điểm không giống n...

 • Luận án


 • Ngô Văn Trù (2017)

 • Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đã và đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi mới nhằm “nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà nước theo pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật, kỷ cương” [29, tr.247]. Một trong những đặc trưng cơ&#...