Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thiên Phúc (2021-09-30)

  • Bài viết nhận định GDP được tính theo 3 chu kỳ: ước tính, sơ bộ và chính thức; WB, ADB, IMF giảm dự báo tăng trưởng năm 2021, nhưng lạc quan về Việt Nam. Từ đó, nhận định điểm sáng trong bức tranh nền kinh tế 9 tháng năm 2021.

  • Bài trích


  • Cấn Văn Lực (2022-01-18)

  • Bài viết phân tích những triển vọng mà Việt Nam có thể đạt được trong năm 2022 về kinh tế. Kinh tế Việt Nam năm 2022 có thể tăng trưởng khoảng 6,5-7% nếu Việt Nam thực hiện tốt Chương trình phòng chống dịch và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2022-2023. Trường hợp ngược lại, tăng trưởng GDP năm 2022-2023 có thể sẽ ở mức dưới 6%, thậm chí chỉ 4,5% cho năm 2022.

  • Bài trích


  • Đinh Công Tuấn (2010)

  • Bài viết trình bày một số nội dung về: giới thiệu về Liên minh Châu Âu; đặc điểm của Thị trường EU; Những thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU; Cơ sở pháp lý của quan hệ kinh tế Việt Nam - EU; Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - EU từ năm 1995 đến 2010; Triển vọng xuất, nhập khẩu Việt Nam - EU trong tương lai.