Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội : [6348]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6348
 • BC gtrinh Luat GDQPAN2.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2013-06-17)

 • Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua sau khi Quốc hội thảo luận tại hội trường, bao gồm một số nội dung cụ thể: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, hành vi bị nghiêm cấm, giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường, cơ sở đào tạ...

 • BC gtrinh Luat GDQPAN.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (2013-05-03)

 • Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ năm thông qua, bao gồm một số nội dung cụ thể như: Tên gọi, phạm vi điều chỉnh, bố cục, tính khả thi, đối tượng áp dụng, mục tiêu giáo dục quốc phòng - an ninh, trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh,...

 • Du thao Luat DDsd.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (-)

 • Toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ năm gồm 210 Điều, 14 chương.

 • Du thao Luat PCTT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (-)

 • Toàn văn dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai trình Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ năm thông qua gồm 6 chương, 47 điều.

 • BC gtrinh Luat PCGNTT.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2013-05-02)

 • Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, bao gồm một số nội dung: đối tượng, phạm vi điều chỉnh, tên gọi của luật; nguồn nhân lực trong phòng chống thiên tai và vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân trong phòng, chống thiên tai; tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6348