Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1996


 • Trần Văn Sơn (1996)

 • Nhãn hiệu hàng hóa: Pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa và các hiệp ước; Quản lý nhãn hàng và các quy định; Qui trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Mua bán Lixăng và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa; Khiêu nại và việc hủy bỏ các nhãn hàng do người khác đăng ký -- Pa-Tăng: Quản lý Pa-tăng; Qui trình đăng ký sáng chế -- Quyền tác giả: Cơ quan bảo hộ bản quyền tác giả; Thực hiện việc bảo vệ ...

 • Tạp chí


 • Lê Hồng Hạnh (1998)

 • Trong thế giới hiện đại, toàn cầu hoá là quá trình không thể phủ nhận. Toàn cầu hoá đang diễn ra với tốc độ cao hơn vào những thập niên cuối của thế kỷ XX. Một trong những biểu hiện rõ nhất là quá trình thành lập WTO, các khu vực mậu dịch tự do. Đối với Việt Nam, quá trình toàn cầu hoá cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ sau khi chính sách mở cửa được thực hiện. Bài viết phân tích&...

 • 1997


 • Phạm Công Trứ (1997)

 • Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong chế độ cũ: Thứ nhất là sự hiện diện phổ biến của phương pháp mệnh lệnh, phương pháp đặc thù của ngành Luật hành chính; Thứ hai là sự tham gia của tổ chức công đoàn vào sự điều chỉnh những quan hệ lao động trong phạm vi đối tượng của luật lao động hầu như chỉ mang tính hình thức -- Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong cơ chế ...

 • 1997


 • Trần Thị Minh Nguyệt (1997)

 • Những vấn đề chung: Ở Cộng hòa Liên Bang Đức, luật lao động được quy định là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật dân sự của quốc gia này; Cơ cấu tổ chức của tòa án lao động, hệ thống tòa án lao động ở Cộng hòa Liên Bang Đức được tổ chức theo ba cấp (Tòa án lao động cơ sở, Tòa án lao động bang, Tòa án lao động liên bang tại Kassel); Thẩm quyền xét xử của Tòa&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hữu Chí (1999)

 • Trình bày một vài vấn đề về nguyên tắc giao kết trong hợp đồng lao động: Nguyên tắc tự do, tự nguyện; Nguyên tắc bình đẳng; Không trái pháp luật và thoả ước lao động tập thể; Khuyến khích những thoả thuận có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật lao động.

 • 1997


 • Đinh Ngọc Vượng (1997)

 • Đại hội Đảng VIII của Đảng đặc biệt chú trọng tới vấn đề xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, xây dựng quy chế thông tin đối với dân về các quyết định, công việc của Nhà nước, triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật, huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng...

 • 1996


 • Thanh Tú (1996)

 • Tranh chấp lao động được giải quyết theo nguyên tắc nào? Khi thụ lý giải quyết các tranh chấp lao động Tòa án cần những điều kiện nào -- Khi giải quyết các vụ án lao động Tòa án có áp dụng thủ tục hòa giải không? Trình tự hòa giải thế nào? -- Thời hiệu khởi kiện vụ án lao động được quy định như thế nào? Những tranh chấp lao động được quy định tại Nghị định số 10/NĐ - HĐBT...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hữu Chí (1997)

 • Trong thị trường lao động, hình thức pháp lý phổ biến và được sử dụng rộng rãi để thiết lập quan hệ lao động là hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động được hình thành trên cơ sở tự do, tự nguyên, bình đẳng, không trái pháp luật của các chủ thể. Song trong thực tế lại có nhiều vấn đề xảy ra, do đó hợp đồng lao động cần xây dựng các tiêu chí pháp luật để giải quyết khi có tranh&#...