Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • ILO, Tổ chức Lao động quốc tế (2020-03-30)

 • Báo cáo này cung cấp một phân tích so sánh về chất lượng công việc bao gồm khoảng 1,2 tỷ lao động của thế giới tại EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ, Trung Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha (Costa Rica, El Salvador, Guatemala , Honduras, Nicaragua và Panama), Argentina, Chile và Uruguay.

 • Báo cáo


 • ILO, Tổ chức Lao động quốc tế (2020-03-30)

 • Báo cáo này đã được chuẩn bị sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Lao động, Đoàn kết và An sinh Xã hội (MTSSS) của Bồ Đào Nha với mục tiêu xem xét tình hình thị trường kinh tế và lao động của đất nước kể từ năm 2008 và xem xét triển vọng trong tương lai. Báo cáo này được dựa trên một báo cáo trước đây của ILO: "Xử lý khủng hoảng việc làm ở Bồ Đào Nha", được chuẩn bị ...

 • Báo cáo


 • ILO, Tổ chức Lao động quốc tế (2020-03-30)

 • Báo cáo nhấn mạnh những khoảng cách giới và những trở ngại chính đối với công việc thoả đáng cho phụ nữ. Nó khai phá các rào cản cấu trúc, bao gồm cả công việc chăm sóc không được trả lương, điều này hình thành nên bản chất và mức độ của phụ nữ tham gia vào những công việc được trả lương, và phân tích về cách mà luật pháp, chính sách và thực tiễn ở một số quốc gia đã giải quy...

 • Báo cáo


 • ILO, Tổ chức lao động quốc tế (2020-03-27)

 • Báo cáo kết hợp giữa các thông tin về thị trường lao động gần đây để đưa ra xu hướng về việc làm trên toàn cầu cho thiếu niên. Điều này đặt ra vấn đề về thị trường lao động thiếu niên trên toàn thế giới. Báo cáo chỉ ra tình hình phát triển, cập nhật các chỉ số thị trường lao động dành cho thiếu niên trên các khu vực và toàn thế giới, và đưa ra các phân tích chi tiết về&...

 • Báo cáo


 • ILO, Tổ chức lao động quốc tế (2020-03-30)

 • Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về xu hướng của các khu vực và toàn cầu về tình trạng việc làm, tình trạng thất nghiệp, tình trạng tham gia lực lượng lao động và năng suất, cùng với các khía cạnh của chất lượng công việc như tình trạng việc làm không chính thức và tình trạng thiếu việc làm. Báo cáo cũng phân tích về thu nhập, sự phát triển xã hội và cung cấp một thực t...

 • Báo cáo


 • ILO, Tổ chức Lao động quốc tế (2020-03-30)

 • Hiện tượng căng thẳng do nhiệt độ liên quan tới nhiệt lượng nhận được chạm tới mức mà cơ thể có thể bị suy giảm sức khoẻ. Đó là một trong những hậu quả lớn của sự nóng lên toàn cầu. Đến năm 2030, tương đương với hơn 2% tổng số giờ làm việc trên toàn thế giới dự kiến sẽ bị mất hàng năm, vì quá nóng để làm việc hoặc do công nhân phải làm việc với tốc độ chậm hơn. Báo cáo&#...

 • Báo cáo


 • ILO, Tổ chức Lao động quốc tế (2020-03-30)

 • Nhiều nghiên cứu trước đây về tình trạng việc làm không bao gồm nền kinh tế phi chính thức, điều mà ở nhiều quốc gia là lại chính là sự đóng góp lớn nhất cho tình trạng việc làm. Hiện nay, sự công nhận về vai trò của việc tự làm chủ và doanh nghiệp siêu nhỏ trong việc thúc đẩy việc làm ngày càng tăng. Nhờ cơ sở dữ liệu ILO mới sử dụng dữ liệu từ hộ gia đình, lao ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là cần thiết, nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế phát sinh trong quá trình thực thi Luật thời gian qua. Cơ cấu tài liệu gồm ba phần chính: 1. Mở đầu 2. Nội dung - Quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợ...