Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Đào Thị Hằng (1999)

 • Trong nền kinh tế thị trường, hợp đồng lao động là công cụ pháp lý quan trọng để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ lao động giữa người có sức lao động và người có nhu cầu sử dụng lao động. Bài viết nêu một số ý kiến về hợp đồng lao động vô hiệu nhằm góp phần từng bước hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động phù hợp với bản chất và đặc t...

 • 2005


 • Đào Thị Hằng (2005)

 • Trình bày cơ chế ba bên theo quan niệm của tổ chức lao động quốc tế -- Sự cần thiết của việc xây dựng cơ chế ba bên ở Việt Nam hiện nay -- Những khó khăn trong việc thực hiện cơ chế ba bên ở Việt Nam -- Những kết quả ban đầu trong việc thực hiện cơ chế ba bên ở Việt Nam -- Đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy việc vận hành cơ chế ba bên

 • previous
 • 1
 • next