Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Authors: Bộ Lao động thương binh và xã hội (2016)

  • Hiện nay, trên phạm vi cả nước có 305 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 84 nghìn ha, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt trên 27 nghìn ha, trong đó 214 KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 69%, trong đó có nhiều khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%; thu hút được 6.608 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 145,5 tỷ USD và 6.592 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 1.172 nghìn tỷ đồng; trong đó một số địa phương có nhiều khu công nghiệp như: Long An 37 khu, Đồng Nai 31 khu, Bình Dương 28 khu, thành phố Hồ Chí Minh 20 khu, Hà Nội 14 khu, Bắc Nin...

  • 2014


  • Authors: Bùi Sỹ Lợi (2014)

  • Bài viết trình bày kinh nghiệm quốc tế: Tổ chức lao động quốc tế; Liên minh Châu Âu; Trung Quốc; Thái Lan; Hàn Quốc; Nhật Bản -- Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động: ngay từ những ngày đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần thiết phải có luật an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); mô hình quản lý, triển khai hoạt động huấn luyện ATVSLĐ của các tổ chức; kiểm tra chất lượng, kiểm định an toàn các máy, thiết bị máy móc; cách tiếp cận phòng ngừa tai nạn, theo đó tiếp cận dựa vào rủi ro để tăng cường cấp độ ATVSLĐ trên tổng thể.

  • Tạp chí


  • Authors: Đỗ Thị Dung (2006)

  • Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành về chế độ bảo hiểm thai sản, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội theo hướng đảm bảo tốt hơn quyền lợi của lao động nữ, tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy có hiệu quả tài năng, trí tuệ góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.