Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Hồng Hạnh (1998)

 • Trong thế giới hiện đại, toàn cầu hoá là quá trình không thể phủ nhận. Toàn cầu hoá đang diễn ra với tốc độ cao hơn vào những thập niên cuối của thế kỷ XX. Một trong những biểu hiện rõ nhất là quá trình thành lập WTO, các khu vực mậu dịch tự do. Đối với Việt Nam, quá trình toàn cầu hoá cũng đang diễn ra khá mạnh mẽ sau khi chính sách mở cửa được thực hiện. Bài viết phân tích&...

 • 1997


 • Phạm Công Trứ (1997)

 • Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong chế độ cũ: Thứ nhất là sự hiện diện phổ biến của phương pháp mệnh lệnh, phương pháp đặc thù của ngành Luật hành chính; Thứ hai là sự tham gia của tổ chức công đoàn vào sự điều chỉnh những quan hệ lao động trong phạm vi đối tượng của luật lao động hầu như chỉ mang tính hình thức -- Phương pháp điều chỉnh của Luật lao động trong cơ chế ...

 • 1997


 • Trần Thị Minh Nguyệt (1997)

 • Những vấn đề chung: Ở Cộng hòa Liên Bang Đức, luật lao động được quy định là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật dân sự của quốc gia này; Cơ cấu tổ chức của tòa án lao động, hệ thống tòa án lao động ở Cộng hòa Liên Bang Đức được tổ chức theo ba cấp (Tòa án lao động cơ sở, Tòa án lao động bang, Tòa án lao động liên bang tại Kassel); Thẩm quyền xét xử của Tòa&#...

 • 2008


 • Đỗ Năng Khánh (2008)

 • Thỏa ước lao động tập thể vừa mang tính thỏa thuận lại vừa mang tính quy phạm nên một trong những vấn đề quan trọng cần bàn đến là vấn đề hiệu lực của thỏa ước. Hiệu lực của thỏa ước bao gồm hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và vấn đề thỏa ước vô hiệu. Hiệu lực về thời gian của thỏa ước chính là vấn đề thời hạn của thỏa ước, thời điểm có hiệu lực của thỏa ước...

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2006)

 • Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các cơ sở này khi giải quyết việc làm, tiền lương cho người lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết.

 • 1996


 • Thanh Tú (1996)

 • Tranh chấp lao động được giải quyết theo nguyên tắc nào? Khi thụ lý giải quyết các tranh chấp lao động Tòa án cần những điều kiện nào -- Khi giải quyết các vụ án lao động Tòa án có áp dụng thủ tục hòa giải không? Trình tự hòa giải thế nào? -- Thời hiệu khởi kiện vụ án lao động được quy định như thế nào? Những tranh chấp lao động được quy định tại Nghị định số 10/NĐ - HĐBT...