Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Bích (2020-10)

  • Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 được Quốc hội nuớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) với nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng đã có nhiều điều chỉnh về TƯLĐTT. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành, từ đó đưa r...

  • previous
  • 1
  • next