Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (2000)

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trong các quyền pháp lý cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động. Trong thực tế việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của một bên đều ít nhiều gây ra những thiệt hại cho bên đối tác, vì vậy vấn đề bồi thường thiệt hại là vấn đề luôn được quan tâm.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (2003)

 • Phân tích những điểm mới về hợp đồng lao động trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động. Qua đó thấy rằng luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về cơ bản đã giải quyết được những vấn đề bức xúc về hợp đồng lao động. Từ đó chắc chắn hiệu quả của pháp luật hợp đồng lao động trong thực tế được nâng cao, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài q...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (2002)

 • Trình bày một số vấn đề về việc sử dụng lao động phục vụ trong các cơ quan nhà nước. Đây là những người làm việc tai các bộ phận phục dịch, dịch vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên; cơ quan đại diện nước Việt Nam tại nước ngoài; các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cung cấp...

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Thu (2020-03)

 • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 với nhiều điểm mới quan trọng về thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. Những điểm mới này sẽ tác động không nhỏ tới việc duy trì và chấm dứt quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, tới hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan quan và tới hoạt&#x...

 • previous
 • 1
 • next