Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2007)

 • Bình luận những ưu điểm và tồn tại của hệ thống pháp luật lao động 20 năm từ 1986 -2006. Từ đó đưa ra đề xuất để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của luật lao động trong tình hình hiện nay

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2009)

 • Tìm hiểu về khái niệm trẻ em, lao động trẻ em và bạo lực đói với trẻ em; các biện pháp phòng chống bạo lực và tình trạng bạo lực đối với trẻ em và trẻ em lao động ở Việt Nam; những quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực trẻ em và đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về phòng chống bạo lực đối với trẻ em...

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Minh (2012)

 • Tìm hiểu về phòng chống vi phạm pháp luật đối với lao động nữ. Vi phạm pháp luật đối với lao động nữ được phân biệt thành hai nhóm: Vi phạm pháp luật về chế độ đối với lao động nữ (vi phạm pháp luật luật lao động). Vi phạm xâm hại người phụ nữ trong quá trình họ tìm việc và làm việc (vi phạm pháp luật dân sự, hình sự, hành chính).

 • 2014


 • Bùi Sỹ Lợi (2014)

 • Bài viết trình bày kinh nghiệm quốc tế: Tổ chức lao động quốc tế; Liên minh Châu Âu; Trung Quốc; Thái Lan; Hàn Quốc; Nhật Bản -- Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động: ngay từ những ngày đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần thiết phải có luật an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); mô hình quản lý, triển khai hoạt động huấn luyện ATVSLĐ của các tổ chức; kiểm tra ...