Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Đỗ Năng Khánh (2008)

 • Thỏa ước lao động tập thể vừa mang tính thỏa thuận lại vừa mang tính quy phạm nên một trong những vấn đề quan trọng cần bàn đến là vấn đề hiệu lực của thỏa ước. Hiệu lực của thỏa ước bao gồm hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và vấn đề thỏa ước vô hiệu. Hiệu lực về thời gian của thỏa ước chính là vấn đề thời hạn của thỏa ước, thời điểm có hiệu lực của thỏa ước...

 • 1997


 • Đinh Ngọc Vượng (1997)

 • Đại hội Đảng VIII của Đảng đặc biệt chú trọng tới vấn đề xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, xây dựng quy chế thông tin đối với dân về các quyết định, công việc của Nhà nước, triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật, huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng...

 • 1996


 • Nguyễn Quang Minh (1996)

 • Khái niệm về đình công -- Một số đặc điểm cơ bản của quyền đình công: Việc thực hiện quyền đình công biểu hiện thông qua sự ngừng việc của người lao động; Việc thực hiện quyền đình công phải có tính tổ chức; Việc thực hiện quyền đình công phải do tập thể người lao động tiến hành -- Các loại hình đình công: Đình công doanh nghiệp; Đình công bộ phận; Đình công hợp pháp; Đình công bất hợp ...

 • 1996


 • Phạm Công Trứ (1996)

 • Có thể coi hợp đồng lao động là xương sống của Luật lao động Việt Nam vì những lý do sau: Hợp đồng lao động là căn cứ pháp lý chủ yếu làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật lao động -- Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý đáp ứng được nguyên tắc tự do khế ước trong nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động và sức lao động là hàng hóa -...

 • 1995


 • Nguyễn Như Phát (1995)

 • Cơ sở lý luận của hệ thống pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động -- Khái quát về hệ thống pháp luật về lao động ở nước ta -- Một số khuyến nghị: Xây dựng và thực hiện chiến lược việc làm trong tổng thể chiến lược kinh tế xã hội; Cần sớm quy hoạch thống nhất và cụ thể cho những hình thức pháp lý tồn tại trong thị trường sức lao động; Vấn đề giải quyết và đảm ...