Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2016-01-01)

  • ILOAIDS phối hợp với LABADMIN/OSH xây dựng một cuốn cẩm nang mới nhằm tăng cường năng lực thanh tra lao động để giải quyết vấn đề HIV/AIDS, bao gồm phân biệt đối xử, bình đẳng giới và các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong hoạt động hàng ngày của thanh tra viên.

  • Báo cáo


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2016-07-08)

  • Sổ tay đối thoại doanh nghiệp là tài liệu tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho quản lý doanh nghiệp và cán bộ trong việc thực hiện đối thoại định kì và đối thoại tại nơi làm việc. Nội dung trong sổ tay nhằm giúp các doanh nghiệp phần nào đưa ra những thông tin và hướng dẫn chung nhất để mỗi doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống đối thoại phù hợp, thực tế và hiệu quả hơn...

  • Báo cáo


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2016-09-16)

  • Một nghiên cứu mới của ILO cho thấy điều kiện làm việc tồi tệ rất phổ biến trong lĩnh vực công việc tình dục ở Việt Nam. Nhiều hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam được người lao động tình dục làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nêu ra, như là, giữ giấy tờ tùy thân, giữ thu nhập, kiểm soát việc đi lại của nhân viên, không có hợp đồng lao động, bạo lực bởi người sử dụng&...