Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-10)

 • Chuyên đề trình bày những vấn đề chính sách lớn của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) còn có nhiều ý kiến khác nhau: (1) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; (2) Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; (3) Thời giờ làm việc bình thường và mở rộng khung thỏa thuận làm thêm tối đa; (4) Tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở; (5) Thương lượng tập thể; (6) Tranh chấp lao động và&#...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-05)

 • Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc.Đây là một trong những quyền con người quan trọng nhất trong lĩnh vực lao động. Bài viết nghiên cứu những quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo pháp luật Việt Nam và một số nước, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Tính tới thời điểm hiện tại, nước ta đã phê chuẩn 21 công ước của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), trong đó, Công ước số 187 về khung chính sách thúc đẩy vệ sinh an toàn lao động năm 2006 mới được gia nhập ngày 23/1/2014 và sẽ có hiệu lực năm 2015. Có thể nói, việc gia nhập Công ước này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển pháp luật về&#x...

 • Báo cáo


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2018-7-23)

 • Nội dung báo cáo kết quả hội thảo tập trung vào các chính sách lớn trong việc nghiên cứu sửa đổi bộ luật Lao động; thoả ước tập thể và hợp đồng lao động; các giải pháp tăng cường bảo đảm quyền của các đối tượng yếu thế, phòng chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc; kinh nghiệm pháp luật quốc tế về phòng chống phân biệt đối xử nơi làm việc, Công ước ILO về thoả ước lao động tập&#x...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020-05)

 • Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là cần thiết, nhằm khắc phục những vướng mắc, hạn chế phát sinh trong quá trình thực thi Luật thời gian qua. Cơ cấu tài liệu gồm ba phần chính: 1. Mở đầu 2. Nội dung - Quy định pháp luật và thực hiện pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợ...

 • previous
 • 1
 • next