Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Đỗ Ngân Bình (2005)

  • Tìm hiểu về thời điểm có quyền đình công trong pháp luật lao động Việt Nam. Theo đó, thời điểm có quyền đình công được hiểu là thời điểm lao động được phép sử dụng quyền đình công theo quy định của pháp luật. Từ đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định về thời điểm đình công