Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1996


 • Phạm Thường Khanh (1996)

 • Theo từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học và Xã hội năm 1991 thì: Tự thú: nói người phạm lỗi tự mình nói ra những lỗi lầm của mình; Đầu thú: ra hàng sau một thời gian trốn tránh. Như vậy rõ ràng đầu thú và tự thú hoàn toàn khác nhau. Trong Bộ luật hình sự của Nhà nước ta, tuy chưa có một điều luật nào qui định về chế định tự thú, đầu thú, song qua một số tiết,&#x...

 • 1996


 • Nguyễn Quang Minh (1996)

 • Khái niệm về đình công -- Một số đặc điểm cơ bản của quyền đình công: Việc thực hiện quyền đình công biểu hiện thông qua sự ngừng việc của người lao động; Việc thực hiện quyền đình công phải có tính tổ chức; Việc thực hiện quyền đình công phải do tập thể người lao động tiến hành -- Các loại hình đình công: Đình công doanh nghiệp; Đình công bộ phận; Đình công hợp pháp; Đình công bất hợp ...

 • 1996


 • Phạm Công Trứ (1996)

 • Có thể coi hợp đồng lao động là xương sống của Luật lao động Việt Nam vì những lý do sau: Hợp đồng lao động là căn cứ pháp lý chủ yếu làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật lao động -- Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý đáp ứng được nguyên tắc tự do khế ước trong nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động và sức lao động là hàng hóa -...

 • 1995


 • Nguyễn Như Phát (1995)

 • Cơ sở lý luận của hệ thống pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động -- Khái quát về hệ thống pháp luật về lao động ở nước ta -- Một số khuyến nghị: Xây dựng và thực hiện chiến lược việc làm trong tổng thể chiến lược kinh tế xã hội; Cần sớm quy hoạch thống nhất và cụ thể cho những hình thức pháp lý tồn tại trong thị trường sức lao động; Vấn đề giải quyết và đảm ...

 • 1997


 • Trần Thị Minh Nguyệt (1997)

 • Inđônêxia là một quốc gia Đông Nam Á - nằm trong hiệp hội Asean thống nhất, đang có nhiều mối liên kết kinh tế với Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Quốc gia hơn 120 triệu dân này có lực lượng lao động khổng lồ, đang tham gia vào các quan hệ công nghiệp đa dạng và phức tạp ở bên trong và kể cả ngoài lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên sự bình ổn của các quan hệ lao động cũng luôn&...

 • 1997


 • Trần Xuân Thư (1997)

 • Đề nghị Tạp chí Nhà nước và pháp luật giải thích cho chúng tôi biết về những nguyên tắc và thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật lao động -- Thế nào là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp này có được hưởng chính sách ưu đãi không?. Người lao động nữ có thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không?

 • Tạp chí


 • Đào Thị Hằng (1999)

 • Trong nền kinh tế thị trường, hợp đồng lao động là công cụ pháp lý quan trọng để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ lao động giữa người có sức lao động và người có nhu cầu sử dụng lao động. Bài viết nêu một số ý kiến về hợp đồng lao động vô hiệu nhằm góp phần từng bước hoàn thiện pháp luật hợp đồng lao động phù hợp với bản chất và đặc t...

 • Tạp chí


 • Dương Thị Hiền (1998)

 • Giới thiệu sơ lược về tổ chức lao động quốc tế (ILO); đề cập một số tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản do ILO đề ra và đã được phần lớn các nước thành viên phê chuẩn; nêu một số khó khăn trong việc áp dụng các tiêu chuẩn đó và cách khắc phục.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1995)

 • Trải qua hơn 30 năm, từ năm 1963 đến nay, hợp đồng lao động từ chỗ là một hình thức tuyển dụng lao động tạm thời đến nay đã được coi là hình thức tuyển dụng lao động cơ bản thích hợp với nền kinh tế thị trường. Sự phát triển này là kết quả của sự đổi mới đường lối và chính sách phát triển kinh tế xã hội ở nước ta trong những năm qua.