Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1995)

 • Phân tích một vài điểm chung trong hợp đồng lao động mà pháp luật bất kỳ nước nào cũng đề cập đến, đó là: bản chất hợp đồng lao động; hình thức hợp đồng lao động; các quy tắc duy trì quan hệ hợp đồng lao động; các quy phạm điều chỉnh hợp đồng lao động trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động; giải quyết quyền lợi cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Kim Phụng (1996)

 • Qua hơn một năm thực hiện, chế định hợp đồng lao động đã tiếp tục sự nghiệp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý lao động ở nước ta, làm rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích...của hai bên trong quan hệ lao động. Đây là cơ sở pháp lý không thể thiếu để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cá nhân...tuyển chọn và sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong sản xuất công&#x...

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1996)

 • Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời cũng là cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Pháp luật đã có những quy định riêng để bảo vệ người lao động không chỉ với tư cách là chủ sở hữu lao động mà cả với tư cách một con người với quyền nhân thân đặc biệt.

 • 1995


 • Đặng Quang Phương (1995)

 • Nói chung đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí mà có hành vi phạm tội và bị xét xử, thì khi xét xử việc áp dụng loại hình phạt, mức hình phạt đều được Tòa án xem xét một cách đầy đủ mức độ tội lỗi, tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Vì vậy đối với người bị Tòa án kết án và xử phạt hình phạt tù, việc xét cho họ được hưởng lại trợ cấp hưu trí sau khi...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Kim Phụng (1997)

 • Quyền trợ cấp thôi việc của người lao động đã được ghi nhận trong pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Bản chất của trợ cấp thôi việc là tổng hợp các yếu tố: sự bù đắp cho tiền lương chưa tương xứng với sức lao động mà người lao động đã bỏ ra, do địa vị phụ thuộc của học trong quan hệ lao động, là phân thưởng cho sự tận tâm thực hiện đầy đủ hợp đồng của người lao động ...

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1997)

 • Bài viết đề cập một phần các quy định về hợp đồng lao động. Qua đây hy vọng thu hút nhiều sự đóng góp của các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn để góp phần hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động nhằm tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh cho quan hệ hợp đồng lao động ở nước ta.

 • 1995


 • Diệp Văn Sơn (1995)

 • Công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia là một công việc phải làm thường xuyên, liên tục, tuy bức bách nhưng không thể nóng vội, phải có bước đi, phải chọn mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài, có biện pháp có tính chiến thuật, có biện pháp có tính chiến lược. Việc dần dần xây dựng một đội ngũ công chức đủ phẩm chất và năng lực đủ sức vận hành nền hành chính quốc gia trong mộ...

 • 1997


 • Trần Xuân Thư (1997)

 • Đề nghị tạp chí Nhà nước và pháp luật trả lời một số vấn đề sau: Căn cứ vào đâu để xét một cuộc đình công là hợp pháp hoặc bất hợp pháp?. Những ai có quyền nộp đơn đến tòa án yêu cầu kết luận cuộc đình công hợp pháp hoặc bất hợp pháp?. Pháp luật qui định như thế nào về hội nghị hào giải trong quá trình giải quyết cuộc đình công.