Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Đỗ Năng Khánh (2008)

 • Thỏa ước lao động góp phần tạo dựng quan hệ lao động hài hòa về quyền và lợi ích giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động - Thỏa ước lao động tập thể tạo ra sự gắn bó đoàn kết giữa các cá nhân người lao động, các nhóm người lao động và tập thể lao động với nhau, qua đó hạn chế được xung đột và cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực lao động và trên thị&#x...

 • 2008


 • Nguyễn Bích Thảo (2008)

 • Đặc điểm pháp lý của các biện pháp khẩn cấp tạm thời – Ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Tòa án – Việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án ở một số nước trên thế giới – Quy định của Hiến pháp TRIPS và Pháp luật Việt&...

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2007)

 • Tìm hiểu về luật so sánh và thực tiễn xây dựng bộ luật lao động ở Việt Nam, thể hiện qua các vấn đề: sử dụng luật so sánh để xác định phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động; xác định các hình thức pháp lý của quan hệ lao động; vấn đề thiết kế điều kiện lao động; thiết kế cơ chế giải quyết tranh chấp lao động; xây dựng các quy định về đình công.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (2000)

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trong các quyền pháp lý cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động. Trong thực tế việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của một bên đều ít nhiều gây ra những thiệt hại cho bên đối tác, vì vậy vấn đề bồi thường thiệt hại là vấn đề luôn được quan tâm.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Thu (2003)

 • Phân tích những điểm mới về hợp đồng lao động trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động. Qua đó thấy rằng luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về cơ bản đã giải quyết được những vấn đề bức xúc về hợp đồng lao động. Từ đó chắc chắn hiệu quả của pháp luật hợp đồng lao động trong thực tế được nâng cao, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài q...