Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Dũng, Trần Thế Tuân (2020-10)

 • Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo nghề của Hàn Quốc, Nhật Bản trong tương quan với thực trạng đào tạo nghề ở Việt Nam giai đoạn vừa qua, bài viết đề xuất một số hàm ý có thể vận dụng vào hoạt động đào tạo nghề ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lan Anh, Đào Thị Hương; Dương Văn Toản, Nguyễn Phùng Quân (2020-10)

 • Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành một số chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp (DN) sử dụng lao động tại chỗ ở vùng dân tộc thiểu số nhiều (DTTS), nhưng rất khó thu hút được lực lượng lao động này. Bởi, rất người DTTS ngại phải đi làm xa nhà, thiếu tự tin và không quen với môi trường làm việc công nghiệp. Chính vì vậy, để thu hút lao động DTTS vào làm việc trong ...

 • Bài trích


 • Lê Hoàng Thuỵa, Lưu Thanh Đức Hải (2020-10)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến động lực làm việc (ĐLLV) và sự gắn bó của nhân viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 11 nhân tố: (i) Đặc điểm công việc; (ii) Đào tạo - Thăng tiến; (iii) Tiền lương; (iv) Phúc lợi; (v) Cấp ...

 • Bài trích


 • Dương Thị Minh Thu, Bùi Minh Anh; Phạm Ngân Hà, Nguyễn Anh Thơ; Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Lê Hải Hà (2020-10)

 • Co-working Space là một xu hướng không gian làm việc chung đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Thông qua khảo sát 240 đối tượng là các chủ doanh nghiệp và khách hàng sử dụng dịch vụ Co-working Space tại Hà Nội, kết quả nghiên cứu đã cho thấy, có 7 nhân tố tác động đến ý định sử dụng của khách hàng tại Hà Nội: (1) Chi phí dịch vụ; (2) Cơ sở vật chất; (3) Tác động xã hội; (4) ...