Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Nguyễn Thị Hải Hà, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu Thư viện Quốc hội (biên soạn) (2020-5)

 • Chuyên đề trình bày quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành; thực trạng cơ chế bảo vệ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; và gợi mở một số vấn đề đặt ra về bảo vệ người lao động trước, trong và sau khi đi làm việc ở nước ngoài.

 • Luận án


 • Vũ Thị Yến;  Advisor:Bùi Hữu Đức, Chu Thị Thủy (2020)

 • Luận án đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về chính sách hỗ trợ tạo việc làm (CSHTTVL) cho người lao động (NLĐ) nói chung, và NLĐ đi làm việc ở nước ngoài khi về nước nói riêng. Đồng thời, xây dựng khung lý thuyết về CSHTTVL cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài khi về nước.Luận án nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về CSHTTVL cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài khi về nước, làm c...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện Tài nguyên thế giới (2020-04)

 • Trong khi Quốc hội dự tính làm thế nào để cung cấp cứu trợ kinh tế và tạo cơ hội việc làm cần thiết cho hàng triệu người Mỹ phải chịu hậu quả của sự tàn phá kinh tế do Đại dịch Covid-19, thì các nhà lập pháp có cơ hội đảm bảo việc xây dựng luật tốt hơn, tạo ra hàng triệu việc làm được trả lương cao và thúc đẩy một nền kinh tế không Carbon nhằm giải quyết khủng hoảng khí ...

 • Bài trích


 • Ngô Hoàng (2020-03)

 • Bộ luật Lao động nãm 2019 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với 17 chương, 220 điều, đã có nhiều sửa đổi lớn, quan trọng và toàn diện nhằm tạo lập khung pháp lý mới xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế xã hội của Việt Nam. Bài viết giới thiệu ...

 • Bài trích


 • Hà Thị Hoa Phượng (2020-03)

 • Nhằm đảm bảo thực hiện Luật Bình đẳng giới năm 2006 cũng như các cam kết quốc tế về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, Việt Nam đã sửa đổi nhiều quy định riêng dành cho lao động nữ và lao động nam trong Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ năm 2019). Bài viết phân tích và lý giải những điểm mới chủ yếu của BLLĐ năm 2019 liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, đồng thời đưa ra&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Lê Thu (2020-03)

 • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (gọi tắt là BLLĐ năm 2019) vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2019 với nhiều điểm mới so với Bộ luật Lao động năm 2012 (gọi tắt là BLLĐ 2012). Một trong số những điểm mới đó là việc ghi nhận đối tượng áp dụng gồm "người làm việc không có quan hệ lao động". Để góp phần tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của điểm mới nàv, bài viết&#...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hằng Nga (2020-03)

 • Giải quyết tranh chấp lao động là một chế định quan trọng của pháp luật lao động. Nhằm khắc phục, sửa đổi, bổ sung những bất cập của Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 bổ sung nhiều quy định về giải quyết tranh chấp lao động. Trên cơ sở so sánh với quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, bài viết chỉ ra và phân tích những điểm mới cơ bản của Bộ luật L...

 • Bài trích


 • Võ Thị Hoài (2020-03)

 • Thời gian qua, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có nhiều điều khoản liên quan đến lĩnh vực lao động. Yêu cầu chuyên hóa các quỵ định quốc tế vào pháp luật quốc gia là nguyên nhân của nhiều quy phạm pháp luật mới xuất hiện trong Bộ luật Lao động sửa đối năm 2019. Điểu đó thể hiện thái độ nghiêm túc, tích cực và thiện chí của Việt Nam trong&#x...

 • Bài trích


 • Trần Thị Thuý Lâm (2020-03)

 • Kỷ luật lao động (KLLĐ) là một chế định quan trọng của Bộ luật Lao động (BLLĐ) đây là một nội dung quan trọng thuộc quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động (NSDLĐ). Quản lý của NSDLĐ đối với người lao động (NLĐ) như thế nào, mức độ can thiệp của Nhà nước vào quyền quản lý lao động của NSDLĐ đến đâu sẽ được thể hiện trong các quy định của BLLĐ về kỷ luật lao động. BLLĐ&#x...