Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Bích Lâm (2022-01-09)

  • Đầu năm 2022, Chính phủ Nhật Bản thực hiện giảm 30% thuế thu nhập cho các doanh nghiệp lớn và 40% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu các doanh nghiệp này tăng lương cho người lao động. Tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến lao động và việc làm, đòi hỏi chúng ta phải nhận diện, hiểu rõ và có phương án xử lý thấu đáo để phục hồi và ổn định thị trường lao động. Bài...

  • Bài trích


  • Nguyễn Đức Thành (2021-06-10)

  • Bài viết phân tích để rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực, giai đoạn tới, năng suất lao động của Việt Nam phải tăng tối thiểu 6,5% như dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Khoá XV.