Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đoàn Xuân Trường (2020-03)

 • An ninh việc làm (ANVL) là một thành tố chủ chốt của mô hình an ninh linh hoạt việc làm. Đây là mô hình được phát triển tại các nước châu Âu từ những năm 90 của thế kỷ XX. ANVL trong Bộ luật lao động (BLLĐ) chính là bảo vệ người lao động (NLĐ) để duy trì ổn định việc làm, chống lại các nguy cơ chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) tùy tiện, trái pháp luật, đồng thời tạo điều kiện...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Hồng My (2020-03)

 • Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 có rất nhiều lĩnh vực pháp luật sẽ chịu tác động mạnh mẽ như lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lĩnh vực pháp luật dân sự... và đặc biệt là lĩnh vực pháp luật lao động bởi đơn giản cách mạng công nghệ 4.0 sẽ dẫn đến thay đổ trong lực lượng lao động, có nhiều việc làm bị mất đi nhưng cũng có nhiều việc làm mới xuất hiện. Để điều chỉnh quan hệ lao&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Chí (2020-03)

 • Tuổi nghỉ hưu là vấn đề luôn dành được sự quan tâm của mọi chủ thể trong xã hội, nghỉ hưu là quá trình đã kéo dài nhiều năm ở Việt Nam với không ít sự tranh luận và phải đến Bộ luật Lao động năm 2019 thì việc tăng tuổi nghỉ hưu mới chính thức được quy định. Bài viết cung cấp các thông tin với những bình luận, phân tích, đánh giá quá trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu ở Việt ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Thu (2020-03)

 • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 với nhiều điểm mới quan trọng về thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. Những điểm mới này sẽ tác động không nhỏ tới việc duy trì và chấm dứt quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, tới hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan quan và tới hoạt&#x...

 • Bài trích


 • Lê Đình Quảng (2020-03)

 • Trong giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là một trong các chế định quan trọng của pháp luật lao động. Kế thừa quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 ghi nhận nhiều điểm mới, tiến bộ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Việc xây dựng và ban hành các chính sách quỵ định này tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người&#x...

 • Bài trích


 • Phước Minh Hiệp, Vũ Viết Sinh (2020-04)

 • Bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 180 người lao động đang làm việc tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) của Kiên Giang, nhóm tác giả đã tìm ra được 6 nhân tố có tác động đến sự gắn bó người lao động đối với tổ chức tại KBNN Kiên Giang, bao gồm: (1) Đặc điểm công việc; (2) Môi trường làm việc; (3) Quan hệ đồng nghiệp; (4) Cơ hội thăng tiến; (5) Thu nhập; và (6) Quan hệ cấp ...

 • Bài trích


 • Phạm Thu Thủy (2020-05)

 • Người lao động được xem là đối tượng cần có chính sách quan tâm đầy đủ hơn trong xã hội, đặc biệt là chính sách về khuyến khích, lôi cuốn, động viên, khen thưởng cho những cống hiến của họ đối với cộng đồng. Bài viết chú trọng tìm hiểu về chính sách cho người lao động, thực trạng công tác khen thưởng cho đối tượng này và đề xuất những giải pháp đối với công tác khen thưởng cho n...