Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Nga (2020-05)

 • Điều kiện lao động tại nơi làm việc có thể hiểu là tập hợp các yếu tố của môi trường lao động lên trạng thái chức năng của cơ thể người lao động, tác động tới khả năng làm việc, thái độ lao động, sức khỏe, quá trình sản sinh sức lao động và hiệu quả lao động trong hiện tại cũng như về lâu dài. Nếu điều kiện lao động không tốt sẽ làm xuất hiện những biến đổi làm không mong muố...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Giáng Hương, Đào Thị Kim Lân (2020-04)

 • Bài viết giới thiệu khái quát chính sách thu hút nguồn nhân lực của Australia với mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng người bản địa và từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người bản địa với các nhóm khác trong xã hội; qua đó kiến nghị một số nội dung Việt Nam có thể cho nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng chủ trương, chính sách thu hút nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội&#...

 • Bài trích


 • Tạ Ngọc Hải, Lục Việt Dũng (2020-04)

 • Hiện nay, đang còn nhiều quan điểm khác nhau về người có tài năng; nội dung chính sách đối với người có tài năng và cách thức áp dụng chính sách đối với người có tài năng để đạt mục tiêu đề ra. Bài viết trình bày một số quan điểm và khung chính sách đối với người có tài năng; đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện chính sách thu hút và đãi ngộ đối với người có năng lực trong hoạt&...

 • Bài trích


 • Bùi Thanh Tùng (2020-03)

 • Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hoá của cả nước. Trong những năm qua, Thành phố đã thu hút được nhiều nhà dầu tư trong và ngoài nước tham gia vào phát triển kình tế, tạo những bước chuyển biến quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển thị trường sức lao động. Tuy nhiên, phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Hà Nội có nhiều hạn chế, đòi hỏi những ...