Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Thị Dự (2020-05)

 • Trong những năm qua, chuyển dịch cơ cấu lao động (CCLĐ) ở nước ta đã từng bước diễn ra theo hướng tích cực, phù hợp với xu hướng vận động phát triển của cơ cấu kinh tế. uy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, một số vấn đề đặt ra, như: trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) và năng suất lao động (NSLĐ) thấp; chuyển dịch CCLĐ theo ngành còn chậm; vẫn còn tồn tại các rào cản&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Mơ (2020-05)

 • Người khuyết tật (NKT) là một trong những nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật (PNKT) cần được quan tâm và tạo điều kiện, nhất là trong vấn đề việc làm. Với huyện Sóc Sơn, Hà Nội, hàng năm, huyện đều có hoạt động hô trợ NKT nói chung, PNKT nói riêng thông qua các hoạt động, như: hỗ trợ vay vốn uu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội; mở các lớp đào tạo nghề, giới&#x...

 • Bài trích


 • Bùi Thanh Tùng, Đặng Viết Ngọc (2020-05)

 • Chất lượng cung sức lao động có vai trò rất quan trọng. Việc nâng cao chất lượng nguồn cung thị trường sức lao động một cách hợp lý, hiệu quả giúp kinh tế phát triển bền vững, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Bài viết phân tích những uu điểm và hạn chế của chất lượng nguồn cung thị trường sức lao động trên địa bàn...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Thị Minh Phương (2020-05)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là tổ chức đại diện người lao động độc lập, đứng cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ðây được coi là một thách thức chưa từng có đối với Công đoàn Việt Nam, tổ chức duy nhất đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động hiện nay

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Vũ Thị Yến (2020-07)

 • Bài viết giới thiệu một số vấn đề lý luận cơ bản về chính sách việc làm cho lao động xuất khẩu Việt Nam khi về nước. Trong đó, các chính sách việc làm chủ yếu cho lao động xuất khẩu Việt Nam khi về nước bao gồm: chính sách phát triển thị trường lao động, chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh doanh tạo việc làm, chính sách đào tạo nghề và đào tạo lại, chính sách hỗ ...