Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đỗ Thu Hương, Trần Thu Yến (2020-01)

 • Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tiến hành đàm phản và đã chỉnh thức có hiệu lực, trong đó bao gồm nhiều cam kết phi thương mại như các cam kết trong lĩnh vực lao động, môi trường. Nội dung cam kết về lao động tiêu chuẩn lao động đưa ra đòi hỏi các quốc gia thành viên phải tôn trọng, thừ...

 • Bài trích


 • Hoàng Xuân Trường (2020-06)

 • Bài viết trình bày bản chất pháp lý cũng như vai trò của tuyển dụng lao động, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành, so sánh, đánh giá với Bộ luật Lao động 2019 về tuyển dụng lao động dựa trên các khía cạnh: Chủ thể trong quan hệ tuyển dụng lao động; phương thức tuyển dụng lao động; trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động và với hệ quả pháp lý của tuyển dụng lao động, qua đ...

 • Bài trích


 • Bùi Văn An (2020-08)

 • Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) tạo ra những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đem đến những thách thức đối với hoạt động quản lý trong khu vực công mà chủ thể trực tiếp thực hiện vai trò quản lý đó là đội ngũ nhân lực lãnh đạo trong khu vực công. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực khu vực công là tất yếu, mang tính khách quan để đáp ứng yêu cầu quản ...

 • Bài trích


 • Trịnh Việt Tiến (2020-08)

 • Nâng cao chất lượng hoạt động quan hệ lao động trong tổ chức là vấn đề quan trọng đối với người lao động, người sử dụng lao động và xã hội. Nâng cao chất lượng quan hệ lao động, điều chinh hợp lý các chính sách liên quan đến hoạt động này là vấn đề cấp thiết hiện nay, bài viết đi vào tiếp cận các mối quan hệ phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động và đề xuất các giải&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Tuấn Sơn (2020-01-15)

 • Bài viết phân tích và làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến vai trò của tổ chức Công đoàn trong vấn việc bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Những cam kết quốc tế của Việt Nam và những tiêu chuẩn quốc tế về lao động của Tổ chức Lao động quốc tế ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Lệ Vân (2020-09)

 • Thị trường xuất khẩu lao động (XKLĐ) Việt Nam đạt được kết quả khả quan, bốn năm liên tiếp gần đây vượt mức 120.000 lao động/năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường XKLĐ có sự sụt giảm rõ rệt, nguy cơ không đạt chỉ tiêu đề ra năm 2020. Truyền thông marketing (MC) là công cụ rất hữu hiệu trong giao tiếp và tưong tác với khách hàng giúp công ty thu hút khách hàng mới và gi...