Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Xuân Trường (2020-07)

 • Bài viết phân tích cơ chế pháp lý thúc đẩy doanh nghiệp xã hội sử dụng lao động là người khuyết tật dựa trên hai khía cạnh chính: Chính sách đào tạo nghề cho người khuyết tật và chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp xã hội sử dụng lao động là người khuyết tật. Qua những phân tích, đánh giá, bài viết đã đề xuất các giải pháp phù hợp trong việc sử dụng lao động là người khuyết tật.

 • Bài trích


 • Bùi Ngọc Thanh (2020-08)

 • Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội ban hành năm 2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007. Trong quá trình thi hành, bên cạnh những mặt được, Luật này cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập và đang được nghiên cứu sửa đổi. Trong phạm vi bài viết này, tác giả góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Nguyệt (2020-06)

 • Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là quyền chính đáng của các bên trong quan hệ lao động, thể hiện quyền được tự do về việc làm, tự do tuyển dụng lao động. Các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này có ảnh hưởng lớn đến quan hệ lao động, vì vậy khi sửa đổi Bộ luật Lao động 2012, Quốc hội đã dành sự quan tâm để trao đổi, thảo luận các quy định về đơn phương ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Vân Hạnh (2020-08)

 • Bộ ba cuốn sách của Yuvai Noah Harari gồm "Sapiens: Lược sử loài người" (xuất bản năm 2014), "Homo Deus: Lược sử tương lai" (xuất bản năm 2016) và "21 bài học cho thế kỷ XXI" (xuất bản năm 2018) đã đưa ra những nghiên cứu tổng quát về lịch sử loài người, từ đó dự báo tương lai của con người trong kỷ nguyên số. Bài viết phân tích một mảng nhỏ trong dự báo của Harari về&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Lê Thu (2020-08)

 • Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2020 trong bối cảnh nhiều cam kết của khối đang được nghiên cứu và thực thi tại các quốc gia thành viên, trong đó có Bản Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của lao động di trú. Do vấn đề bảo vệ quyền của lao động di trú cần có sự hợp tác giữa các quốc gia liên quan nên nhiều quốc gia đã phải tìm nhiều phương thức hợp...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thùy Linh (2020-04)

 • Xuất khẩu lao động nói chung và xuất khẩu lao động sang Malaysia nói riêng không chỉ có đóng góp lớn đối với sự phát triển chung của kinh tế đất nước mà một lĩnh vực quan trọng của kinh tế đối ngoại, thúc đẩy nhanh chóng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trong 15 năm (2002 - 2017), số lượng lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia có biến động tăng - giảm tùy th...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng Lam (2020-05)

 • Bên cạnh hệ thống giáo dục và đào tạo chính thức thì hệ thống đào tạo nghề củng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực củng như nâng cao tay nghề và khả năng làm việc cho lao động trong cả nước, do đó, Chính phủ Thái Lan đã đặc biêt quan tâm đến việc phát triển và hoàn thiện hệ thống đào tạo nghề cho quốc gia. Kể từ sau khi Luật Đào tạo nghề được&#...

 • Bài trích


 • Bùi Thị Quỳnh Thơ (2020-08)

 • Phát triển nguồn lao động là một trong những giải pháp có tính chiến lược trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp, nông thôn sang sản xuất hàng hóa phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT). Bài viết đề cập đến xu hướng chuyển dịch CCKT tỉnh Hà Tĩnh trong những năm vừa qua, khảo sát nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông thôn (LĐNT) và kết quả đào tạo nghề tại tỉnh Hà Tĩnh tr...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thanh Bình (2020-08)

 • Bài viết tìm hiểu khái niệm di cư lao động chất lượng cao, thành phần của động chất lượng cao, các tiêu chí (cần và đủ) để đánh giá lao động chất lượng cao, cơ sở di cư lao động chất lượng cao trong ASEAN. Bài viết phân tích các nhân tố tác động đến di cư lao động chất lượng cao nói chung, cũng như những nhân tố chính ảnh hưởng đến di cư lao động chất lượng cao trong ASEAN.