Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Kim Phụng (1996)

 • Qua hơn một năm thực hiện, chế định hợp đồng lao động đã tiếp tục sự nghiệp đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, quản lý lao động ở nước ta, làm rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích...của hai bên trong quan hệ lao động. Đây là cơ sở pháp lý không thể thiếu để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cá nhân...tuyển chọn và sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong sản xuất công&#x...

 • 2014


 • Lê Thị Hoài Thu (2014)

 • Pháp luật về hợp đồng lao động (HĐLĐ) luôn là trung tâm trong các quy định của Bộ luật lao động (BLLĐ) nước ta từ trước đến nay, bởi nó hội tụ đầy đủ các quy định về những vấn đề thuộc mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng điều chỉnh của BLLĐ (kể cả các quy định về nội dung và thủ tục của mối quan hệ này). Pháp luật&#...

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2010)

 • Chính phủ luôn quan tâm đến hai vấn đề quan trọng nhất của Luật lao động là việc xây dựng các các quy định về quan hệ lao động và các tiêu chuẩn lao động. Bài viết đưa ra các ý kiến về quyền lực nhà nước trong Luật lao động Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (1996)

 • Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời cũng là cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Pháp luật đã có những quy định riêng để bảo vệ người lao động không chỉ với tư cách là chủ sở hữu lao động mà cả với tư cách một con người với quyền nhân thân đặc biệt.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Kim Phụng (1997)

 • Quyền trợ cấp thôi việc của người lao động đã được ghi nhận trong pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Bản chất của trợ cấp thôi việc là tổng hợp các yếu tố: sự bù đắp cho tiền lương chưa tương xứng với sức lao động mà người lao động đã bỏ ra, do địa vị phụ thuộc của học trong quan hệ lao động, là phân thưởng cho sự tận tâm thực hiện đầy đủ hợp đồng của người lao động ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2019-10)

 • Chuyên đề trình bày những vấn đề chính sách lớn của dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) còn có nhiều ý kiến khác nhau: (1) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; (2) Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; (3) Thời giờ làm việc bình thường và mở rộng khung thỏa thuận làm thêm tối đa; (4) Tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở; (5) Thương lượng tập thể; (6) Tranh chấp lao động và&#...