Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Thị Thắm (2019-09)

 • Quan hệ lao động được hình thành trên cơ sở hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động chấm dứt khi hợp đồng lao động chấm dứt. Một trong những hình thức chấm dứt hợp đồng lao động đó là xử lý kỷ luật sa thải lao động - một hình thức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đặc biệt của NSDLĐ. Đây là một quyền của NSDLĐ để thực hiện việc quản lý lao động, duy trì hoạt động&#x...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Hồng My (2020-03)

 • Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 có rất nhiều lĩnh vực pháp luật sẽ chịu tác động mạnh mẽ như lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lĩnh vực pháp luật dân sự... và đặc biệt là lĩnh vực pháp luật lao động bởi đơn giản cách mạng công nghệ 4.0 sẽ dẫn đến thay đổ trong lực lượng lao động, có nhiều việc làm bị mất đi nhưng cũng có nhiều việc làm mới xuất hiện. Để điều chỉnh quan hệ lao&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Thu (2020-03)

 • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 với nhiều điểm mới quan trọng về thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động. Những điểm mới này sẽ tác động không nhỏ tới việc duy trì và chấm dứt quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, tới hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan quan và tới hoạt&#x...

 • Bài trích


 • Đinh Nguyệt Hà (2020-08-10)

 • Qua thực tiễn, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án lao động cho thấy còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng, về thủ tục báo trước cho người lao động, đặc biệt là đối với trường hợp người lao động chưa thành niên và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn làm ảnh&#...

 • Bài trích


 • Đặng Thanh Hoa, Nguyễn Thị Bích (2020-10-29)

 • Bài viết phân tích một vụ án tranh chấp hợp đồng lao động, qua đó bình luận cũng như đề xuất về cách xác định quan hệ tranh chấp lao động và cơ sở xác định thẩm quyền của Tòa án.