Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê (2014)

 • Cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý 3 năm 2014: lực lượng lao động tăng chậm làm giảm áp lực việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định hơn; tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm giảm mạnh; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp còn thấp.

 • Báo cáo


 • Bộ lao động - thương binh và xã hội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2018-12-30)

 • Báo cáo Quan hệ Lao động này được xây dựng bởi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với sự hỗ trợ từ Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO nhằm đánh giá toàn diện về tình hình QHLĐ ở Việt Nam năm 2017. Báo cáo sử dụng thông tin và số liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia như Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, v.v… và đưa ra các...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2019-02-01)

 • Báo cáo cung cấp thông tin về các cam kết lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới CPTPP - Những vấn đề Công đoàn cần quan tâm, Ý kiến tham vấn cán bộ Công đoàn về một số nội dung của Bộ luật Lao động sửa đổi, Hoạt động của Mạng lưới Cán bộ Tư vấn Pháp luật Công đoàn, Hoạt động của Mạng lưới Công đoàn các Khu Công nghiệp, Kinh nghiệm quốc tế: Hoạt động công đoàn&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2019-01-29)

 • Tờ rơi giới thiệu tổng quát về hoạt động của ILO tại Việt Nam. Ấn phẩm này tóm tắt lịch sử hoạt động của ILO ở Việt Nam và phác thảo bức tranh về công việc của tổ chức trong hợp tác cùng chính phủ và các đối tác xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến việc làm và nơi làm việc.