Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2011-06-30)

 • Better Work Việt Nam biên soạn cuốn Hướng dẫn này để giúp người chủ doanh nghiệp, công nhân viên, các khách hàng quốc tế, và các đối tác có liên quan hiểu rõ hơn các quyền và nghĩa vụ theo qui định của Luật Lao động Việt Nam. Cuốn sách tổng hợp các nguồn thông tin chính yếu về pháp luật lao động của Việt Nam thành một ấn phẩm dễ sử dụng.

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2010-01-01)

 • Nhiều doanh nghiệp trong khu vực đã nhận ra rằng người khuyết tật có thể làm việc với năng suất tốt và họ còn giúp đem lại nghiều lợi ích khác cho doanh nghiệp. Cuốn Khả năng Việc làm - Sách tham khảo về hòa nhập người khuyết tật dành cho người sử dụng lao động khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã được biên soạn theo yêu cầu của người sử dụng lao động, những người cần thông tin để&...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2009-01-01)

 • Doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như thiếu kiến thức, kỹ năng kinh doanh, không có năng lực để thực hiện những đơn hàng lớn... Các doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực như đất đai, vốn, thông tin... và thường không được hưởng lợi từ&#x...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2009-01-01)

 • Khắp nơi trên thế giới, người khuyết tật đang tham gia và đóng góp thông qua công việc của mình ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhiều người khuyết tật mong được làm việc nhưng lại không có cơ hội