Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2007-01-05)

 • Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên một nghiên cứu trước đó về nhu cầu và khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro tại Việt Nam, do dự án Tài chính vi mô của ILO/BLĐTBXH thực hiện vào năm 2003. Nghiên cứu này đem đến một cái nhìn mới về các dịch vụ bảo hiểm và tiết kiệm dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng&...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2003-12-01)

 • Đào tạo và Việc làm cho người tàn tật: Việt nam 2002 là một phần của một Tuyển tập các công trình nghiên cứu về các quốc gia của chương trình AbilityAsia (Khả năng châu á). Tuyển tập các tài liệu này được thiết kế như là sản phẩm của Thập kỷ Người Khuyết tật Châu á Thái bình dương, 1993- 2002 của Uỷ Ban Kinh tế Xã hội châu á Thái bình dương (ESCAP), và để kỷ niệm 20 năm ngà...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2003-06-01)

 • Bộ quy tắc này là sản phẩm của sự phối hợp giữa ILO với ba đối tác hợp thành tổ chức, cũng như sự hợp tác của các đối tác quốc tế của tổ chức. ILO đã đưa ra những hướng dẫn thực hành vô giá cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức của người sử dụng lao động và lao động, các đối tác xã hội khác, giúp họ đề ra và thực hiện các chính sách phù hợp đối với nơi ...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2006-01-01)

 • Cẩm nang tìm việc làm cho lao động trẻ nhằm cung cấp cho người lao động một số kiến thức và kỹ năng tìm kiếm việc làm phù hợp.