Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2014-06-23)

 • Bản tin quý số 8 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong ba tháng qua. Những tin nổi bật bao gồm hoạt động của đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Lao động Quốc tế, Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em tại Việt Nam, thảo luận về lương tối thiểu giữa các tổ chức của người sử dụng lao động, các vấn đề về kỹ năng của người lao động, triển lãm ảnh...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2014-11-25)

 • Do Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế khu vực và toàn cầu nên điều thiết yếu là các chính sách và thực tiễn điều chỉnh tiền lương cần được tăng cường để tạo sự cân bằng giữa việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và việc giúp cho người lao động cũng được hưởng thành quả công bằng từ tăng trưởng năng suất của doanh nghiệp.

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2016-01-06)

 • Tài liệu này cung cấp cho thanh tra viên các thông tin về tầm quan trọng của điều tra tai nạn lao động cũng như đề xuất phương pháp tiến hành điều tra hữu hiệu và xây dựng các báo cáo điều tra. Tài liệu cung cấp cho thanh tra viên lao động những kỹ năng cần thiết để tiến hành điều tra hiệu quả trong trường hợp xảy ra tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các sự cố không mong ...

 • Bản thông tin


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2015-09-24)

 • Điểm nhấn của bản tin số 13 là bài phỏng vấn với tân Giám đốc ILO Việt Nam, ông Chang-Hee Lee. Bản tin quý lần này cũng đăng tải các thông tin liên quan đến đề xuất tăng lương tối thiểu vùng, dự thảo kế hoạch quốc gia loại trừ amiăng, và hiệu quả của những trung tâm hỗ trợ lao động di cư trong việc giúp đỡ người lao động đưa ra quyết định đúng đắn.

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2015-07-21)

 • Báo cáo tóm tắt mới của Văn phòng ILO Việt Nam hé lộ một bức chân dung toàn diện về người lao động làm công ăn lương tại Việt Nam. Những đặc điểm quan trọng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, phục vụ tốt nhất cho lực lượng lao động, đáp ứng những nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, hỗ trợ việc tái cơ cấu và phát triển t...

 • Bản thông tin


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2015-12-24)

 • Báo cáo nhấn mạnh “An sinh xã hội bao gồm sự bảo đảm cho người dân mức tối thiểu về thu nhập, tham gia bảo hiểm xã hội, trợ giúp cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,…thông qua việc nâng cao năng lực tự an sinh của người dân, hỗ trợ của Nhà nước, hoạt động của hệ thống bảo hiểm và đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân”. Mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ tham ...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2015-10-01)

 • Các tờ thông tin về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp miêu tả thực hành làm việc an toàn liên quan đến những yếu tố nguy hiểm thường gặp tại nông trại, xưởng sửa chữa ôtô và xưởng gỗ. Những tờ thông tin này dành cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kể cả trong khu vực kinh tế phi chính thức. Tuân thủ hướng dẫn trong các tờ thông tin&#x...

 • Báo cáo


 • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2015-10-01)

 • Các tờ thông tin về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp miêu tả thực hành làm việc an toàn liên quan đến những yếu tố nguy hiểm thường gặp tại nông trại, xưởng sửa chữa ôtô và xưởng gỗ. Những tờ thông tin này dành cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, kể cả trong khu vực kinh tế phi chính thức. Tuân thủ hướng dẫn trong các tờ thông tin&#x...