Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đào Mộng Điệp, Trương Thanh Khôi (2017)

 • Pháp luật về lao động giúp việc gia đình được ghi nhận trong Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Pháp luật về lao động GVGĐ đã tạo lập được hành lang pháp lý cơ bản trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực GVGĐ. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều quy phạm pháp luật vẫn chưa đi vào cuộc sống, khi áp dụng vẫn còn nhiều hạn chế. Vì v...

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2006)

 • Tìm hiểu về cạnh tranh lao động trong môi trường kinh doanh hiện đại. Phân tích tác động của vấn đề lao động đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh.

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Minh (2012)

 • Tìm hiểu về phòng chống vi phạm pháp luật đối với lao động nữ. Vi phạm pháp luật đối với lao động nữ được phân biệt thành hai nhóm: Vi phạm pháp luật về chế độ đối với lao động nữ (vi phạm pháp luật luật lao động). Vi phạm xâm hại người phụ nữ trong quá trình họ tìm việc và làm việc (vi phạm pháp luật dân sự, hình sự, hành chính).

 • 2014


 • Bùi Sỹ Lợi (2014)

 • Bài viết trình bày kinh nghiệm quốc tế: Tổ chức lao động quốc tế; Liên minh Châu Âu; Trung Quốc; Thái Lan; Hàn Quốc; Nhật Bản -- Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động: ngay từ những ngày đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần thiết phải có luật an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); mô hình quản lý, triển khai hoạt động huấn luyện ATVSLĐ của các tổ chức; kiểm tra ...