Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thanh Thanh (2020-08-24)

  • Bài viết trình bày việc cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.