Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Authors: Phạm Công Trứ (2011)

 • Quyền con người trong lao động xuất hiện từ khi nào? -- Những quyền con người cơ bản trong lao động: quyền được làm việc; quyền tự do không bị lao động cưỡng bức; quyền được hưởng mức lương công bằng, hợp lý và được trả lương bằng nhau cho những công việc như nhau; quyền được đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh ...

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2010)

 • Chính phủ luôn quan tâm đến hai vấn đề quan trọng nhất của Luật lao động là việc xây dựng các các quy định về quan hệ lao động và các tiêu chuẩn lao động. Bài viết đưa ra các ý kiến về quyền lực nhà nước trong Luật lao động Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2006)

 • Tìm hiểu về cạnh tranh lao động trong môi trường kinh doanh hiện đại. Phân tích tác động của vấn đề lao động đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh.

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (1996)

 • Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời cũng là cơ sở cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Pháp luật đã có những quy định riêng để bảo vệ người lao động không chỉ với tư cách là chủ sở hữu lao động mà cả với tư cách một con người với quyền nhân thân đặc biệt.