Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Thanh Loan (2020-04-06)

 • Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã cho nhân viên, người lao động của mình dừng làm việc. Vậy vấn đề được đặt ra là những quyền lợi của người lao động trong thời&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hoài Nam (2022-05)

 • Bài viết phân tích đặc trưng của hợp đồng lao động, một số điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động, đồng thời đề xuất những quy định về hợp đồng lao động cần được tiếp tục nghiên cứu và hướng dẫn áp dụng trong thực tiễn.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng Cẩm (2008)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề xuất khẩu lao động đã đạt được những thành tựu to lớn và không chỉ đơn thuần người lao động tìm kiếm việc làm ở một số nước Châu Âu mà còn mở rộng thị trường, số lao động đưa đi có xu hương tăng lên, ngành nghề làm việc đa dạng và trình độ cũng khác nhau.

 • Bài trích


 • Trần Thị Thanh Bình (2022-02)

 • Trong bài viết này tác giả tập trung nghiên cứu một số vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục xư lý kỷ luật, chỉ ra các vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn của người sử dụng lao động trong quá trình xử lý kỷ luật sa thải lao động, đảm bảo cho hoạt động bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-08-21)

 • Bài viết đề cập việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy đinh của pháp luật, người lao động được hưởng bảo trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp,… Người sử dụng lao động có nghĩa vụ giải quyết các hồ sơ, thủ tục để người lao động nghỉ việc.