Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Pham Văn Thành (2021-06-09)

  • Do dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm ngừng kinh doanh, thậm chí giải thể, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động nhưng cũng đang phải cân nhắc bài toán nhân sự để cắt giảm chi phí. Bài viết trình bày những ngoại lệ doanh nghiệp không được chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; Quyền lợi của người lao động khi bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao&#x...