Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Authors: Đặng Thị Thơm;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí (2016)

 • Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quyền của lao động nữ, xuất phát từ đặc điểm vai trò của lao động nữ về tâm sinh lý, giới tính và kinh tế -xã hội để luận giải lao động nữ có đầy đủ quyền của con người, quyền công dân, quyền lao động nhưng còn có quyền mang tính đặc thù là quyền làm mẹ, quyền nhân thân, quyền được bình đẳng về cơ hội làm việc, thu nhập; phân tích chi tiết từng khía cạnh liên quan đến nội dung quyền của lao động nữ và các biện pháp bảo vệ, bảo đảm quyền của lao động nữ. Cung cấp thông tin và đánh giá các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về quyền của lao động nữ cũng như các biện pháp bảo vệ quyền của lao động nữ trong thực tiễn hiện nay; phân tích...

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (1997)

 • Bài viết đề cập một phần các quy định về hợp đồng lao động. Qua đây hy vọng thu hút nhiều sự đóng góp của các nhà khoa học và những người làm công tác thực tiễn để góp phần hoàn thiện chế độ hợp đồng lao động nhằm tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh cho quan hệ hợp đồng lao động ở nước ta.

 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Ngân Bình (2006)

 • Việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý cho các cơ sở này khi giải quyết việc làm, tiền lương cho người lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là một việc làm cần thiết.

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2003)

 • Trình bày các khía cạnh về khái niệm tranh chấp lao động. Việc nghiên cứu về tranh chấp lao động để hoạch định các chính sách pháp luật và áp dụng vào thực tiễn giải quyết các tranh chấp lao động là việc làm cần thiết và có tính thiết thực trong giai đoạn hiện nay.

 • Tạp chí


 • Authors: Phạm Công Bảy (2009)

 • Xét từ góc độ nghiên cứu về hiệu quả điều chỉnh pháp luật, có thể nói cơ chế tài phán toà án trong lĩnh vực lao động ở Việt Nam chưa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của giải quyết tranh chấp lao động, vì vậy hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Giải quyết quyết tranh chấp lao động tại toà án là nội dung của chế định về giải quyết quyết tranh chấp lao động cần được sửa đổi, bổ sung. Đó cũng là một trong những vấn đề đang được các cơ quan lập pháp, tư pháp quan tâm nghiên cứu để xây dựng các giải pháp hoàn thiện.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thị Thuý Lâm (2009)

 • Hợp đồng lao động là chế định trung tâm và quan trọng nhất cuả Bộ luật lao động bởi nó điều chỉnh quan hệ lao động - mối quan hệ chủ yếu nhất thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động. Từ khi Bộ luật lao động ra đời (năm 1994) đến nay, các quy định về hợp đồng lao động đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội. Tuy nhiên sau 6 năm thực hiện, một số quy định đã tỏ ra không còn phù hợp và có nhiều bất cập, chính vì vậy, việc sửa đổi Bộ luật lao động nói chung, chế định hợp đồng lao động nói riêng trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết.