Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Xuân Thu (2003)

 • Phân tích những điểm mới về hợp đồng lao động trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động. Qua đó thấy rằng luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về cơ bản đã giải quyết được những vấn đề bức xúc về hợp đồng lao động. Từ đó chắc chắn hiệu quả của pháp luật hợp đồng lao động trong thực tế được nâng cao, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Xuân Thu (2000)

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trong các quyền pháp lý cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động. Trong thực tế việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của một bên đều ít nhiều gây ra những thiệt hại cho bên đối tác, vì vậy vấn đề bồi thường thiệt hại là vấn đề luôn được quan tâm.

 • Tạp chí


 • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2003)

 • Đưa ra một số gợi ý một số vấn đề về cơ sở triết học của luật lao động - ngành luật có tầm quan trọng trong đời sống của con người. Trên cơ sở ký kết tham gia điều ước quốc tế về lao động, Việt Nam có trách nhiệm chuyển hoá các quy định đó vào hệ thống pháp luật lao động quốc gia hoặc sử dụng vào việc điều chỉnh quan hệ xã hội theo hướng ưu tiên áp dụng trong trường hợp chưa có sự chuyển hoá.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Hữu Chí (2002)

 • Tìm hiểu khái niệm hợp đồng lao động của một số nước trên thế giới như Đức, Pháp, Trung Quốc. Qua đó làm rõ những vấn đề mang tính bản chất, chủ thể, nội dung... của quan hệ hợp đồng lao động trên cơ sở lý luận khoa học luật lao động ở nước ta hiện nay.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Tính tới thời điểm hiện tại, nước ta đã phê chuẩn 21 công ước của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), trong đó, Công ước số 187 về khung chính sách thúc đẩy vệ sinh an toàn lao động năm 2006 mới được gia nhập ngày 23/1/2014 và sẽ có hiệu lực năm 2015. Có thể nói, việc gia nhập Công ước này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ở nước ta trong thời gian tới phù hợp với lộ trình trên, dự án Luật an toàn vệ sinh lao động sẽ được QH đưa ra xin ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8 - QH khóa 13. Việc đối chiếu, so sánh các qui định về an toàn vệ sinh lao động của ILO, của Liên minh Châu Âu hay của một số nước trong khu vực Châu ...