Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2018-10-01)

  • Bản tin Công đoàn đổi mới vì quyền và lợi ích của người lao động số này sẽ giới thiệu về tiến độ các hoạt động thí điểm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Dự án NIRF/Japan, cũng như một số bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện thí điểm. Ngoài ra, một số sự kiện nổi bật trong quý như Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng...

  • Báo cáo


  • Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2015-07-21)

  • Báo cáo tóm tắt mới của Văn phòng ILO Việt Nam hé lộ một bức chân dung toàn diện về người lao động làm công ăn lương tại Việt Nam. Những đặc điểm quan trọng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, phục vụ tốt nhất cho lực lượng lao động, đáp ứng những nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, hỗ trợ việc tái cơ cấu và phát triển t...